Dne 14. 10. 2020 vyšel ve Finančním zpravodaji 22/2020 tzv. generální pardon ministryně financí, kterým se opětovně zavádí některé úlevy daňovým poplatníkům. Pozor, na rozdíl od předchozích generálních pardonů tyto daňové úlevy nejsou plošné (týkají se pouze provozování činností, které byly omezeny nařízením vlády) a jsou podmíněny podáním oznámení finančnímu úřadu, které podle odůvodnění může být zasláno i prostým e-mailem. Vzor oznámení je např. ZDE. V současné době je možné podat příslušné oznámení i prostřednictvím webové aplikace.

Generální pardon se tak bude týkat zejména poplatníků, provozujících například restaurace a bary, společenské kluby a diskotéky, koncerty, divadelní či filmová představení, vnitřní sportoviště jako posilovny a fitness centra, wellness zařízení, zoologické zahrady, muzea, galerie, vzdělávací akce, veletrhy, apod.

Splnění podmínky pro uplatnění daňový úlev se posuzuje tak, že uvedené činnosti musely tvořit jediný či převažující zdroj příjmů u daného poplatníka v období od 1.6. do 30.9.2020.

Pokud poplatník do vyjmenovaných uvedených kategorií spadá, tak může využít těchto prominutí:

  • měsíční plátce může DPH za září, říjen a listopad uhradit do konce roku 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení,

  • čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí také uhradit do konce roku 2020 bez sankce v podobě úroku z prodlení,

  • nemusí být hrazeny zálohy na daň silniční – tzn., že veškerá daňová povinnost za rok 2020 může být uhrazena jednorázově do konce ledna 2021,

  • je zrušena záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob k 15.12.2020 a u poplatníků s hospodářským rokem záloha splatná v období od 15.10. do 15.12.2020.

Bližší informace lze rovnaž nalézt na stránkách Finanční správy.

Antivirus A

Kromě daňových úlev pro podnikatele vláda schválila prodloužení programu Antivirus A do konce roku 2020, kdy zaměstnavatelům budou kompenzovány náklady na vyplácené náhrady mzdy až do výše 100 % s maximálním limitem 50 tis. Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Na kompenzaci náhrady mzdy budou mít zaměstnavatelé nárok v těchto případech:

  • zaměstnanec nepracuje z důvodu zákazu či omezení činnosti zaměstnavatele nařízením vlády nebo Ministerstva zdravotnictví – zde bude náležet zaměstnavateli zmíněná 100% náhrada mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance, nebo
  • zaměstnanec nepracuje z důvodu karantény – zde nadále zůstává náhrada 80 % mezd.

Bližší informace lze najít v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.