Ivana Ottová

Ivana Ottová je zkušená daňová poradkyně s dlouholetou praxí, poskytující služby středně velkým a velkým tuzemským i mezinárodním společnostem. Působí v celém spektru daňového poradenství se zaměřením především na oblast zdanění korporací a účetní poradenství. Ivana Ottová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence, transakcí s nemovitostmi pro developery či projektů z oblasti transfer pricingu. Zastupuje klienty před správcem daně a před správními soudy. ***************************************************************************************************************************************************************************************Ivana Ottová is an experienced tax advisor with many years in tax advisory, providing services to medium-sized and large domestic and international companies. She provides tax advisory services in the whole spectrum of tax consulting, focusing primarily on corporate taxation and accounting consulting. Ivana Ottová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence, real estate transactions for developers and projects in the field of transfer pricing. She also represents clients before the tax administrator and before administrative courts.
606/06/2021

5 + 2 věci, které byste měli vědět o přechodu na OSS

Autor |06/06/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Od 1. 7. 2021 se na základě změn evropské legislativy v oblasti DPH mění daňové povinnosti pro e-shopy, které zasílají zboží do jiných států EU. Připravili jsme pro vás přehled, díky kterému se v novele zákona o DPH snáze vyznáte.

Pokud hledáte obecnější informace o zvláštním režimu jednoho správního místa (= One-Stop-Shop = OSS), přečtěte si náš […]

606/06/2021

5 + 2 things that you show know when adopting OSS

Autor |06/06/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

As of 1 July 2021, VAT obligations relating to e-commerce operators shipping goods to other EU member states have changed. We have prepared for you a summary navigating the main features of the new VAT rules.

If you are looking for more detailed information about the special regime of a single administrative place (One-Stop-Shop, OSS), please […]

606/06/2021

Zasíláte zboží do EU? Zvažte přechod na One-Stop-Shop

Autor |06/06/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Provozujete e-shop a zasíláte balíčky i do jiných států EU? Kromě většího trhu to pro vás znamená i daňové povinnosti. Od července 2021 vstupují v účinnost významné změny v pravidlech aplikace DPH. Zvláštní režim jednoho správního místa (anglicky One-Stop-Shop, zkráceně OSS) vám může usnadnit odvody DPH do jiných členských států EU. Seznamte se včas se změnami, […]

606/06/2021

Do you ship goods abroad? You should consider transitioning to One-Stop-Shop

Autor |06/06/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Are you an e-commerce business and do you ship parcels to other EU member states? Apart from increasing the size of your market, it also causes additional tax obligations. Since July 2021, VAT changes enter into force. The special regime of a single administrative place (the so-called One-Stop-Shop, or OSS) can simplify the levying of […]

2121/05/2021

Připravte se na nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Autor |21/05/2021|Ostatní / Other|0 Komentářů

Od 1. 6. 2021 vstupuje v účinnost zákon, který upravuje povinnosti právnických osob v oblasti evidence skutečných majitelů právnických osob. V následujícím článku se dočtete, jaké změny přináší do praxe a na co se připravit.

Absence zápisu skutečného majitele může mít citelné dopady na podnikání obchodních společností. Kromě peněžních sankcí hrozí především riziko zneplatnění rozhodnutí valných […]

2121/05/2021

Get ready for the new law on beneficial owners

Autor |21/05/2021|Ostatní / Other|0 Komentářů

As of 1 June 2021, a new law regulating obligation of corporations with respect to registration of beneficial owners enters into force. We are going to focus on the changes that it implements and what to prepare for.

Absence of registration of a beneficial owner can have significant impacts on business of corporations. Apart from cash […]

1313/05/2021

Stravenkový paušál a možná úskalí

Autor |13/05/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Chystáte se zaměstnancům místo stravenek vyplácet peněžitý příspěvek? Pokud pro vás zaměstnanci pracují jinak než na pracovní poměr v 8hodinových směnách, čtěte dále. Stravenkový paušál totiž není vhodný pro všechny.

Od ledna 2021 mohou firmy zaměstnancům přispívat na stravování jak prostřednictvím tradičních stravenek, tak nově peněžitým příspěvkem, který se obecně označuje jako stravenkový paušál.

Jeho zavedení však vyvolalo […]

1313/05/2021

Potential issues with meal voucher lump sums

Autor |13/05/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Do you plan to provide your employees with cash contribution instead of meal vouchers? If your employees work for you on a different basis than under an employment contract with an 8-hour shift, read on. Meal voucher lump sum is not suited for everyone.

Since January 2021, companies can provide contributions towards meals to their employees […]

3030/04/2021

Stravenkový paušál: konec stravenek v Čechách?

Autor |30/04/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Téma stravenkového paušálu plní mediální prostor od ledna letošního roku v mnoha variacích. Než začnete ve firmě zavádět změny, přečtěte si, který způsob je pro vás výhodnější.
Co je stravenkový paušál
Pokud jako firma poskytujete svým zaměstnancům v rámci firemních benefitů příspěvek na stravování, máte od 1. ledna 2021 vedle stravenek také možnost vyplácet přímo peněžitý příspěvek, pro který […]

3030/04/2021

Meal voucher lump sum: end of meal vouchers in Czechia?

Autor |30/04/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

The issue of meal voucher lump sum has been filling newspaper pages since January of this year, under many guises. Before you start implementing changes in your company though, you should find out below about the most beneficial treatment available.
What is meal voucher lump sum
If, as a company, you provide meal-related contributions to your employees […]