2121/05/2021

United Kingdom VAT refund since 2021

Autor |21/05/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

In March, we informed you about the termination of the VAT refund scheme in respect of VAT paid by Czech payers as part of goods and services exported to United Kingdom, which represents one of the consequences of Brexit. The last period for which the Czech VAT payers could request a VAT refund using the […]

1616/03/2021

Brexit: Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie

Autor |16/03/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Na základě Dohody o vystoupení Velké Británie z EU se nacházela Velká Británie do konce roku 2020 v tzv. přechodném období, kdy na ni dopadala pravidla EU, ale neměla možnost je nijak ovlivňovat. Od 1.1.2021 toto období skončilo a s ním nastoupila i řada nových pravidel mající vliv na obchodní vztahy podniků v EU se subjekty […]

1616/03/2021

Brexit: UK 2020 VAT refund

Autor |16/03/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Based on the EU-UK Withdrawal Agreement, UK was in a transitional period until the end of 2020 when it was still subject to EU rules, but it was no longer able to influence them in any way. As of 1 January 2021, this period has ended and an array of new rules impacting interaction of […]

1010/01/2021

Změny v oblasti DPH od 1. 1. 2021

Autor |10/01/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Od 1. 1. 2021 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty. Změny dopadají především na pronajímatele pronajímající nemovitosti určené k bydlení, dochází však i k zavedení institutu zálohy na daňový odpočet či rozšíření povinnosti elektronické formy podání i pro identifikované osoby.

Změna pravidel pro zdaňování nájmu vymezených staveb určených k bydlení

S účinnosti od 1. 1. 2021 […]

1010/01/2021

Changes in VAT as of 1 January 2021

Autor |10/01/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

As of 1 January 2021, a VAT Act amendment has entered into force. The changes it brings mainly impact lessors of residential property. Other changes include an implementation of a concept of input VAT deduction advance or an extension of an obligation to make digital filings also for the subjects identified for VAT purposes.

Change in […]

3030/12/2020

Brexit a DPH

Autor |30/12/2020|DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

Velká Británie a EU podepsaly 24. 12. 2020 dohodu o obchodu a spolupráci po Brexitu. Jejím předmětem jsou nová pravidla, která se budou aplikovat na vztahy mezi Velkou Británií a EU po 1. 1. 2021. Stručné informace k dohodě o obchodu a spolupráci po Brexitu uzavřené na Štědrý den jsou dostupné na stránkách Evropské komise […]

3030/12/2020

Brexit and VAT

Autor |30/12/2020|DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

On 24 December 2020, United Kingdom and EU signed EU-UK Trade and Cooperation Agreement for the situation after Brexit. The scope of the Agreement includes new rules applied to relationships between UK and EU after 1 January 2021. Summary information regarding the agreement is available on the website of the European Commission here.

UK left EU […]

2626/10/2020

Generální pardon pro kadeřnictví nebo některé maloobchodní prodejny

Autor |26/10/2020|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Ostatní / Other, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Ve Finančním zpravodaji č. 25/2020 byl dnes vyhlášen další generální pardon ministryně financí, kterým se promíjí sankce spojené s pozdní platbou DPH, záloh na silniční daň či záloh na daň z příjmů, a to tentokrát těm poplatníkům, na které se vztahuje uzavření provozů počínaje dnem 22. 10. 2020.

Jedná se fakticky o rozšíření generálního pardonu […]

101/09/2020

Quick Fixies: Změny nastaly v režimu konsignačního skladu či u plnění v řetězových obchodech

Autor |01/09/2020|DPH / VAT|0 Komentářů

Od 1. 1. 2020 došlo na úrovni Evropské unie k novelizaci směrnice o společném systému DPH a prováděcího nařízení k této směrnici. Česká republika implementovala uvedené změny do českého zákona o DPH až novelou účinnou od 1. 9. 2020. To mělo za následek, že v mezidobí od 1. 1. 2020 do 1. 9. 2020 si mohli plátci v České republice vybrat a […]

101/09/2020

Quick Fixies: Amended rules are applied for call-off stock or supplies in chain transactions

Autor |01/09/2020|DPH / VAT|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Quick Fixies: Amended rules are applied for call-off stock or supplies in chain transactions

With effect from 1 January 2020, the European Union amended the VAT Directive and the associated implementing regulation. The Czech Republic has incorporated the changes into the Czech VAT Act effective from 1 September 2020. This resulted into the fact that in the interim period from 1 January 2020 to 1 September 2020, taxpayers in […]