Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, od 1.7.2022 nabývá účinnosti novela zákona o silniční dani, která přináší poměrně zásadní změny v dané problematice. Níže uvádíme několik konkrétních praktických dopadů spojených s touto novelou:

  • Výši silniční daně už nebude ovlivňovat stáří vozidla jako tomu bylo doposud.
  • Silniční daň už nebude platit zaměstnavatel pokud zaměstnanec pojede na pracovní cestu soukromým automobilem, což je zjednodušení pro zaměstnavatele.
  • Ne všechny změny jsou ovšem ve prospěch poplatníků. Nově například i nepodnikající fyzická osoba, která využívá nákladní automobil s hmotností nad 12 tun, bude odvádět silniční daň z provozu tohoto vozu v plné výši. Dosavadní právní úprava umožňovala v těchto případech u fyzických nepodnikajících osob snížení sazby daně o 48 %.
  • Další podstatnou novinkou je, že v měsíci převodu vozu z jednoho majitele na druhého se silniční daň bude platit i u převodce i u nového provozovatele.
  • Z návěsů se nově už nikdy nebude platit silniční daň, protože budou mimo předmět daně.
  • Silniční daň se nově nebude platit za vozidla speciálního určení např. u autojeřábů.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.