Ke dni 28.5.2022 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů řešící daňové zvýhodnění darů poskytovaných na podporu Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem, známá také pod názvem Lex Ukrajina. Uvedené změny, které jsme popisovaly ZDE, bude možné využít pro celé zdaňovací období roku 2022. Pokud jako firma využíváte hospodářský rok, můžete tyto změny uplatňovat již v tom zdaňovacím období, jeho konec spadne do časového intervalu od 1. března 2022 do 28. února 2023.

Zákon zakotvuje možnost odečíst od základu daně z příjmů za rok 2022 i dary na podporu Ukrajiny, přičem limit pro odpočet darů se zvyšuje na 30 % základu daně. Tento limi pokrývá jak dary poskytované na běžné humanitární, charitativní nebo jiné bohulibé účely dle § 20 odst. 8 ZDP nebo § 15 odst. 1, tak práce i dary poskytnuté na podporu Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem.

Finanční správa následně ve své informaci blíže vyspecifikovala podmínky, za kterých bude jako důkazní prostředek pro uplatnění odečtu dostačující samotná skutečnost, že peněžní dar byl poukázaný na specifický bankovní účet. Výpisem z účtu, případně ústřižkem složenky, tak bude možné uplatnit jako odečet např. dar poskytnutý na zveřejněný účet č. 304452700/0300 Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Dary si budou moci odečíst i rezidenti Ukrajiny.