V následujících řádcích se podíváme, do kdy je zapotřebí odevzdat jednotlivé přehledy OSVČ na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Lhůta pro podání obou přehledů je závislá na lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů fyzický osob na finanční úřad. Přehledy na sociální a zdravotní je povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část roku 2022 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Přehledy pro ČSSZ a pro zdravotní pojišťovny naopak nemusí podávat podnikatelé, kteří vstoupili do režimu paušální daně. Jaké jsou tedy termíny pro podání přehledů pro ČSSZ a ZP za rok 2022?

Daňové přiznání bylo podáno OSVČ papírově nebo elektronicky do 3.4.2023

Přehled pro ČSSZ musí být podán:                  do 2.5.2023
Přehled pro ZP musí být podán:                      do 3.5.2023

Daňové přiznání bylo podáno OSVČ elektronicky do 2.5.2023

Přehled pro ČSSZ musí být podán:                  do 1.6.2023
Přehled pro ZP musí být podán:                      do 2.6.2023

Daňové přiznání bylo podáno daňovým poradcem do 3.4.2023

Přehled pro ČSSZ musí být podán:                  do 2.5.2023
Přehled pro ZP musí být podán:                      do 3.5.2023

Daňové přiznání bylo podáno daňovým poradcem po 3.4.2023

Přehled pro ČSSZ musí být podán:                  do 1.8.2023
Přehled pro ZP musí být podán:                      do 3.8.2023

Lhůta pro úhradu doplatku na ČSSZ a ZP je do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled. Lhůta pro vrácení přeplatku od ČSSZ a ZP je do jednoho měsíce od podání přehledu.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.