3131/07/2022

Sleva na pojistném 5 % pro zaměstnavatele

Autor |31/07/2022|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Dne 22.7.2022  došlo k vyhlášení novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, na základě které si budou moci zaměstnavatelé ve vybraných případech snížit odvody na pojistné o částku odpovídající 5 % z vyměřovacího základu. Výsledný odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění tedy v těchto případech nebude 33,8 %, ale pouze 28,8 %. Uvedené změny se […]

1313/05/2022

Zvýšení limitu pro registraci k DPH a využívání paušální daně

Autor |13/05/2022|Daň z příjmů, DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Ministerstvo financí podalo návrh na zvýšení limitu pro registraci k DPH a využívání paušální daně. Cílem je zvýšit limit pro využívání paušální daně již od 1. ledna 2023. Nově by paušální daň mohli využívat poplatníci s příjmy až do výše 2 mil. Kč. Dosud platí limit 1 mil. Kč.

Spolu se zvýšením limitu také Ministerstvo financí […]

1010/02/2022

Termíny pro podání přehledů pro ČSSZ a ZP za rok 2021

Autor |10/02/2022|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Jaké jsou termíny pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu ČSSZ za rok 2021? V následujících řádcích se podíváme, do kdy je zapotřebí odevzdat jednotlivé přehledy.

Daňové přiznání bylo podáno OSVČ nebo daňovým poradcem do 1.4.2022 (bez ohledu na to, zdali bylo podáno elektronicky či v papírové podobě)
Přehled pro ČSSZ musí být podán:   […]

505/11/2021

Minimální mzda 2022

Autor |05/11/2021|Daň z příjmů, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Od 1. ledna 2022 dochází k nárůstu minimální mzdy z částky 15.200 Kč na 16.200 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením. Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zasazovalo o nárůst až o 2.800 Kč, tedy nebyl vyslyšen.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

Maximální výše slevy na dani za […]

1010/10/2021

Průměrná mzda 2022: co přinese OSVČ a zaměstnancům

Autor |10/10/2021|Daň z příjmů, Sociální pojištění|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průměrná mzda 2022: co přinese OSVČ a zaměstnancům

Prozradíme vám, z jakých čísel se příští rok budou stanovovat důležité částky pro účely zdanění a pro účely výpočtu důchodů. Dne 30. září 2021 totiž vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které stanovuje průměrnou mzdu pro rok 2022. V následujícím článku se dozvíte, co to pro vás znamená.

S účinností od 1. 1. 2022 narůstá především […]

909/09/2021

Dávky otcovské poporodní péče a další změny

Autor |09/09/2021|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Novela zákona o nemocenském pojištění
Začátkem září byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela zákona o nemocenském pojištění, která přináší hned několik zajímavých novinek.

Jednou z nich je nová úprava v poskytování dávek otcovské poporodní péče. Na tzv. „otcovskou“ mají nárok zaměstnanci i podnikatelé odvádějící nemocenské pojištění. Ponovu budou moci čerství tatínkové čerpat „otcovskou“ dva týdny místo dosavadního jednoho […]

909/09/2021

Leave for fathers of newborns and other upcoming changes

Autor |09/09/2021|DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Sickness Insurance Act Amendment
At the start of September, an amendment of Sickness Insurance Act bringing several interesting legislative changes has been published in the Collection of Laws.

One of the changes concerns a new rule on the provision of leave for fathers of newborns. These payments are available to employees or entrepreneurs paying sickness insurance. New […]

707/08/2021

Zdravotní pojištění cizinců

Autor |07/08/2021|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Společně s novelou zákona o pobytu cizinců, která přinesla změny v imigrační oblasti, došlo počátkem srpna 2021 také ke změnám v oblasti zdravotního pojištění. Ty dopadají zejména na cizince pocházející ze zemí mimo EU a žijící v ČR.
Komplexní zdravotní pojištění
Zatímco dříve stačilo cizincům pocházejícím ze zemí mimo EU při pobytu na území ČR pouze cestovní pojištění v rozsahu […]

707/08/2021

Health insurance of foreigners

Autor |07/08/2021|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Together with an amendment of the Act on Residency of Foreigners which introduced changes in the area of immigration, changes in the area of health insurance have also taken place. These impact mainly foreigners from countries outside EU residing in the Czech Republic.
Complex health insurance
Under prior conditions, foreigners from countries outside EU could reside in […]

2626/05/2021

Lhůta pro podání daňového přiznání a přehledů u OSVČ

Autor |26/05/2021|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Přehled příjmů a výdajů – zdravotní pojištění
Posun lhůty pro podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2020 byl upraven přímo změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů již začátkem dubna.

✅  Podle této právní úpravy mohou OSVČ předkládat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 zdravotním pojišťovnám až […]