2626/05/2021

Deadline for filing a personal tax return and social security / health insurance income statements

Autor |26/05/2021|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Income statement – health insurance
Deadline extension for filing an income tax statement with a health insurance company for 2020 has been adapted directly in the Act on Public Health Insurance. The law was published in the Collection of Laws at the start of April.

✅ Based on the new law, self-employed individuals can file 2020 income […]

101/01/2021

2021 Tax Package

Autor |01/01/2021|Daň z příjmů, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

The tax package, which represents one of the major tax law amendments for 2021, has reached its destination, and was duly published the Collection of Laws on 31 December 2020. Contrary to some expectations, the changes thus come into effect as of 1 January 2021.

What has changed as of 1 January 2021?

Abolition of supergross […]

101/01/2021

Daňový balíček pro rok 2021

Autor |01/01/2021|Daň z příjmů, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Cesta daňového balíčku doznala svého konce a jeden z klíčových zákonů, kterým se mění daňové předpisy pro rok 2021, byl dne 31.12.2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Oproti mnohým očekáváním tak nabývají změny účinnosti již od 1.1.2021.

Co se všechno od 1.1.2021 tedy mění?

Zrušení superhrubé mzdy. Navyšování základu daně o odvody na pojistné hrazené zaměstnavatelem se stává […]

2727/11/2020

Paušální daň pro živnostníky a ostatní OSVČ

Autor |27/11/2020|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Dne 20. 11. 2020 Senát projednal novelu zákona zavádějící paušální daň od 1. ledna 2021. Senát plně podpořil úpravu paušální daně v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou a zavedení paušální daně od roku 2021 je již téměř jisté.

K přihlášení do paušálního režimu bude sloužit formulář Ministerstva financí, tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který v […]

2424/11/2020

Zaměstnání malého rozsahu do 3.500 Kč

Autor |24/11/2020|Daň z příjmů, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž je měsíční příjem nižší než částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Tu vyhlašuje Ministerstvo práce a sociální věcí sdělením a pro rok 2019 i 2020 to bylo 3.000 Kč. Od 1. 1. 2021 se tato částka zvyšuje na 3.500 Kč.

Protože účast na nemocenském pojištění podmiňuje zároveň i účast na sociálním […]

2424/11/2020

Small-scale employment income of up to CZK 3,500

Autor |24/11/2020|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Small-scale employment is a form of employment where the monthly income is lower than the threshold for mandatory participation in sickness insurance, which is determined by the Ministry of Labor and Social Affairs through an annual statement, and amounted to CZK 3,000 in both 2019 and 2020. As of 1 January 2021, this amount increases […]

2323/10/2020

Paušální daň pro živnostníky a ostatní OSVČ

Autor |23/10/2020|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Návrh Ministerstva financí na zavedení paušální daně pro živnostníky a ostatní OSVČ byl projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou a zamířil do Senátu. Spuštění institutu paušální daně se předpokládá od 1. ledna 2021.

V tomto článku Vám shrneme hlavní principy fungování paušální daně a pro koho bude její zavedení výhodné.

Hlavním omezením využití paušální daně je výše ročního příjmu, […]

2323/10/2020

Lump sum tax for entrepreneurs and other self-employed individuals

Autor |23/10/2020|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

The proposal of the Ministry of Finance on lump sum tax for entrepreneurs and other self-employed individuals was negotiated and approved by the Parliament and headed to the Senate. The go live of the lump sum tax scheme is expected as of 1 January 2021.

In this article, we will cover the main principles of the […]

909/09/2020

Advance premiums paid by the self-employed are back againg

Autor |09/09/2020|COVID-19, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Starting September 2020, entrepreneurs are obliged to make advance payments for health insurance and social security premiums once again.

Social Security

Act No. 136/2020 Sb. waived the obligation to pay monthly advance social security premiums from March to August 2020 for self-employed. Therefore, in September 2020, the self-employed are obliged to pay advance social security premiums for […]

909/09/2020

Povinnost pro podnikatele platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění je zpět

Autor |09/09/2020|COVID-19, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Počínaje měsícem září 2020 jsou podnikatelé povinni začít opětovně platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Osobám samostatně výdělečně činným bylo zákonem č. 136/2020 Sb. prominuto placení záloh na sociální pojištění za měsíce březen až srpen 2020. V září 2020 jsou tedy OSVČ povinny provést úhradu zářijové zálohy ve standardní výši a v zálohové povinnosti pokračovat […]