Cesta daňového balíčku doznala svého konce a jeden z klíčových zákonů, kterým se mění daňové předpisy pro rok 2021, byl dne 31.12.2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Oproti mnohým očekáváním tak nabývají změny účinnosti již od 1.1.2021.

Co se všechno od 1.1.2021 tedy mění?

  • Zrušení superhrubé mzdy. Navyšování základu daně o odvody na pojistné hrazené zaměstnavatelem se stává minulostí. Superhrubou mzdu i solidární zvýšení daně vystřídá progresivní sazba daně u fyzických osob – 15% sazba, která se uplatní do 48násobku průměrné mzdy, a 23% sazba, která fakticky nahrazuje dřívější solidární zvýšení daně a která se uplatní u základu daně nad 48násobek průměrné mzdy (tj. v měsíčním měřítku 141.764 Kč). Na rozdíl od předchozích let, kdy solidárnímu zvýšení podléhaly pouze příjmy ze závislé činnosti a z podnikání, se sazba 23 % bude aplikovat na celé spektrum příjmů fyzických osob (například na příjmy z pronájmu, z prodeje cenných papírů nebo ostatní příjmy). Změny se musí zohlednit již při výpočtu čistých mezd za leden 2021 a zaměstnanci tak zaznamenají zvýšení čisté mzdy již v únoru 2021 (u výplaty za leden 2021).
  • Sleva na poplatníka. Daňová sleva na poplatníka se zvýší na 2.320 Kč měsíčně, tedy o 250 Kč. Zákon dále předpokládá, že od 1.1.2022 se sleva zvýší měsíčně o dalších 250 Kč, tedy na 2.570 Kč.
  • Stravenkový paušál. Možnost poskytnutí peněžního příspěvku zaměstnancům namísto stravenek byla schválena ve své původní verzi, o čemž jsme psali zde.
  • Odpisování majetku. Dochází ke zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek ze 40 tis. na 80 tis. Kč a zavedení mimořádných odpisů pro nový hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině s možností daňového odpisu během 12 nebo 24 měsíců. Tuto možnost půjde využít již pro majetek pořízený od 1.1.2020. Ruší se i daňové odpisy nehmotného majetku. Bližší informaci naleznete zde.
  • Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů zůstává zachováno dle pravidel platných v roce 2020. Úplatný převod cenného papíru je osvobozen od daně z příjmu bez jakéhokoliv limitu za podmínky, že doba mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru je delší než 3 roky.
  • Oznamování nezdaňovaných příjmů vyplácených do zahraničí. Administrativní úleva nastane při oznamováním nezdaňovaných příjmů vyplácených do zahraničí. Po novu bude měsíční limit pro povinné oznamování příjmů zvýšen z původních 100 tis. Kč na 300 tis. Kč. Oznámení se navíc bude podávat jen jednou ročně, a to do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
  • Zveřejňování účetních závěrek. Daňový balíček obsahuje také změnu zákona o účetnictví, která zavádí novou možnost, jak zveřejňovat účetní závěrky obchodních korporací ve Sbírce listin. Zatímco doposavad zveřejnění probíhalo zasláním skenu účetní závěrky datovou schránkou na příslušný obchodní soud, po novu to za vás může provést finanční úřad. Podle všeho to však významné ulehčení pro podnikatele nepřinese, protože příslušnou účetní závěrku určenou ke zveřejnění bude nutno podat coby další dodatečnou přílohu k daňovému přiznání v předepsaném formátu a struktuře. Půjde pravděpodobně o totéž podání, které by obchodní korporace provedla přímo na soud, ovšem s tím, že dokumenty budou obíhat kolečkem přes finanční úřad. Poprvé půjde tuto možnost využít až pro účetní závěrky za rok 2021.

V případě otázek k danému tématu nás kdykoli kontaktujte.