V návaznosti na schválení 3. liberačního balíčku ze strany Ministerstva financí, kterým se mimo jiné promíjí veškeré sankce v případě, kdy přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude podáno a daň zaplacena nejpozději do 18. 8. 2020, vyvstala otázka, jak to bude s termíny pro podání Přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 podávaných na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovny.

Sociální pojištění
Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo dne 24. 6. 2020 rozhodnutí, kterým bude prominuto penále z doplatku na pojistném na důchodové pojištění za rok 2019 a to bez žádosti, pokud osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) podají Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 nejpozději do 18. 9. 2020 a doplatek na pojistném nejpozději ke stejnému dni uhradí. Správa sociálního pojištění nebude zároveň ukládat v takovém případě pokutu za pozdní podání přehledů.

Rozhodnutí MPSV naleznete zde.

Zdravotní pojištění
Ministerstvo zdravotnictví bohužel obdobný přístup nepřijalo. Nadále tedy bude platit, že osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost předložit zdravotní pojišťovně přehled nejpozději do 3. 8. 2020 a doplatek pojistného uhradit do osmi dnů po podání přehledu. To znamená, že pokud podnikatel přehled předloží 3. 8. a později, případný doplatek pojistného musí uhradit do 11. 8. 2020. A to i v případě, že daňové přiznání podá v termínu do 18. 8. 2020.

Lhůta 3. 8. 2020 byla stanovena novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Dle vyjádření ministerstva zdravotnictví případné posunutí lhůty pro podání přehledu a lhůty pro zaplacení doplatku pojistného nelze učinit rozhodnutím ministra zdravotnictví, jako tomu bylo v případě daňových opatření, ale vyžaduje to změnu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tu není možné dosáhnout legislativní cestou, protože v tak krátké době není možné přijmout změnu zákona.

Živnostníci se tak dostávají do absurdní situace, že ačkoli mají možnost využít prodlouženého termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů až do 18. 8. 2020, budou jej stejně muset mít hotové nejpozději do 3. 8. 2020, protože Přehled o příjmech a výdajích podávaný zdravotním pojišťovnám se odvíjí právě od rozdílu příjmů a výdajů tak, jak jsou vykázány v daňovém přiznání.