Počínaje měsícem září 2020 jsou podnikatelé povinni začít opětovně platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Osobám samostatně výdělečně činným bylo zákonem č. 136/2020 Sb. prominuto placení záloh na sociální pojištění za měsíce březen až srpen 2020. V září 2020 jsou tedy OSVČ povinny provést úhradu zářijové zálohy ve standardní výši a v zálohové povinnosti pokračovat i další měsíce. Zářijová záloha je splatná od 1. do 30. září a obdobně to pak platí pro další měsíce.

Zdravotní pojištění

Podobně to platí i pro platby záloh na zdravotní pojištění. Na rozdíl od záloh na sociální pojištění došlo u zdravotního pojištění pouze ke snížení placených záloh v měsících březen až srpen 2020, a to o částku odpovídající minimální výši 2.352 korun. Od září se vracejí tyto zálohy na svoji původní výši.

Zálohy na zdravotní pojištění jsou na rozdíl od záloh na sociální pojištění splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Je tedy nutné, aby podnikatelé uhradili zálohu za září již v plné výši nejpozději do 8. října a nadále tak pokračovali i v dalších měsících.

Výsledné pojistné za rok 2020

Za připomenutí také stojí skutečnost, že odpuštění zálohové povinnosti bude do určité míry reflektováno i snížením výsledného pojistného vyměřovaného podnikatelům za rok 2020. Pojistné na sociální pojištění se bude snižovat o šesti násobek minimální výše záloh, tedy o částku 6 x 2.544 korun u osob podnikajících v rámci své hlavní činnosti a o částku 6 x 1.018 korun u OSVČ s vedlejší činností.

V případě, že Vás téma zaujalo, se na nás neváhejte obrátit.