2727/07/2021

Changes in tax benefits, bonuses and assistance for children

Autor |27/07/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

This year, July has been very fruitful in terms of tax changes. Changes introduced by the Act on Social Assistance amendment, which also includes revisions of Income Tax Return Act, will be welcome mainly by families with a number of children. You will find out about the changes to tax benefits, bonuses and assistance for […]

1414/07/2021

Dary na pomoc Moravě – jak na ně z hlediska daní

Autor |14/07/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

S jižní Moravou postiženou tornádem se zvedla velká vlna solidarity a firmy i fyzické osoby zasílaly do postižených oblastí finanční dary i další pomoc. Možná vás potěší, že v mnoha případech lze takový finanční nebo věcný dar uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmů a snížit si o něj základ daně.

Když si odečtete hodnotu daru v daňovém přiznání, dochází fakticky k tomu, že na příslušné pomoci […]

1414/07/2021

Gifts for Moravia and their tax treatment

Autor |14/07/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

The striking of South Moravia by a tornado has given rise to a huge tide of solidarity and companies as well as individuals started sending in financial as well as other forms of support. You may be pleased to know that in many cases, such a gift can be offset against taxable income on your […]

2626/05/2021

Lhůta pro podání daňového přiznání a přehledů u OSVČ

Autor |26/05/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Přehled příjmů a výdajů – zdravotní pojištění
Posun lhůty pro podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2020 byl upraven přímo změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů již začátkem dubna.

✅  Podle této právní úpravy mohou OSVČ předkládat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 zdravotním pojišťovnám až […]

2626/05/2021

Deadline for filing a personal tax return and social security / health insurance income statements

Autor |26/05/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Income statement – health insurance
Deadline extension for filing an income tax statement with a health insurance company for 2020 has been adapted directly in the Act on Public Health Insurance. The law was published in the Collection of Laws at the start of April.

✅ Based on the new law, self-employed individuals can file 2020 income […]

1313/05/2021

Stravenkový paušál a možná úskalí

Autor |13/05/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Chystáte se zaměstnancům místo stravenek vyplácet peněžitý příspěvek? Pokud pro vás zaměstnanci pracují jinak než na pracovní poměr v 8hodinových směnách, čtěte dále. Stravenkový paušál totiž není vhodný pro všechny.

Od ledna 2021 mohou firmy zaměstnancům přispívat na stravování jak prostřednictvím tradičních stravenek, tak nově peněžitým příspěvkem, který se obecně označuje jako stravenkový paušál.

Jeho zavedení však vyvolalo […]

1313/05/2021

Potential issues with meal voucher lump sums

Autor |13/05/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Do you plan to provide your employees with cash contribution instead of meal vouchers? If your employees work for you on a different basis than under an employment contract with an 8-hour shift, read on. Meal voucher lump sum is not suited for everyone.

Since January 2021, companies can provide contributions towards meals to their employees […]

3030/04/2021

Stravenkový paušál: konec stravenek v Čechách?

Autor |30/04/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Téma stravenkového paušálu plní mediální prostor od ledna letošního roku v mnoha variacích. Než začnete ve firmě zavádět změny, přečtěte si, který způsob je pro vás výhodnější.
Co je stravenkový paušál
Pokud jako firma poskytujete svým zaměstnancům v rámci firemních benefitů příspěvek na stravování, máte od 1. ledna 2021 vedle stravenek také možnost vyplácet přímo peněžitý příspěvek, pro který […]

3030/04/2021

Meal voucher lump sum: end of meal vouchers in Czechia?

Autor |30/04/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

The issue of meal voucher lump sum has been filling newspaper pages since January of this year, under many guises. Before you start implementing changes in your company though, you should find out below about the most beneficial treatment available.
What is meal voucher lump sum
If, as a company, you provide meal-related contributions to your employees […]

1717/03/2021

Daně z příjmů fyzických osob a finanční podpora při pandemii

Autor |17/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Finanční podpora pro fyzické osoby vyplácená z veřejných prostředků a poskytovaná v rámci nouzového stavu při pandemii nabývala různých podob a byla poskytována na základě různých titulů. O to složitější je správné posouzení takové podpory z hlediska daňových dopadů.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Kompenzační bonus pro podnikatele je chápán jako daňový bonus na kompenzaci hospodářských následků v souvislosti s […]