2525/10/2023

Funkční měna

Autor |25/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Účetnictví|0 Komentářů

Konsolidační balíček nám mimo jiné zavádí novinku a tou je tzv. funkční měna.  O tom, že by se u nás mohlo vést účetnictví v cizí měně a zároveň by byla i možnost platit daně v jiné měně než v českých korunách, se v odborných kruzích diskutuje už poměrně dlouho. Původně mělo být zavedení funkční měny […]

2424/10/2023

Konsolidační balíček a jeho vliv na OSVČ

Autor |24/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Hranice pro aplikaci sazby daně 23 %
Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává nadále 15 % a 23 % základu daně. Konsolidační balíček však snižuje hranici pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů. Dosud se sazba daně  23 % aplikovala pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, po novu to bude pouze 36násobek. Pro ilustraci si […]

1919/10/2023

Daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů 2024

Autor |19/10/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. října 2023 návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů s předpokládanou účinností od 1. ledna 2024 do Senátu. Novela zákona o daních z příjmů obsažená v konsolidačním balíčku upravuje mimo jiné i zaměstnanecké benefity.

Následující článek věnujeme daňové uznatelnosti nákladů na zaměstnanecké benefity na straně zaměstnavatele a provázanosti se zdaněním na straně zaměstnance.
Nepeněžní benefity
Standardní nepeněžní benefity (využívané […]

1818/10/2023

Konsolidační balíček: novinky u zaměstnanců

Autor |18/10/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Daňový balíček, jehož cílem je konsolidace veřejných rozpočtů, přináší celou řadu změn také v oblasti zdanění zaměstnanců. Daňová balíček byl schválený ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou dne 13. října 2023 a poté zamířil do Senátu, který jej bude projednávat od 18. listopadu 2023.

V následujících řádcích si představíme nejpodstatnější změny, které nás v oblasti zdanění zaměstnanců mohou čekat:

Nemocenské […]

2929/09/2023

Vybíráme z judikátů … zneužití práva

Autor |29/09/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Poslední dobou se objevilo několik zajímavých soudních rozsudků na téma zneužití práva a jeden, který se týká korunových dluhopisů, Vám teď stručně přiblížíme. Konkrétně se jedná o rozsudek NSS spis. zn. 5 Afs 110/2022- 33 k daňové uznatelnosti úroků z korunových dluhopisů z hlediska zneužití práva v případě, kdy na základě těchto dluhopisů nezíská daňový subjekt […]

1111/09/2023

Daňově uznatelné náklady a DPH při nákupu osobních automobilů ve světle konsolidačního balíčku

Autor |11/09/2023|Daň z příjmů, DPH|0 Komentářů

Aktuální návrh novely zákona o daních z příjmů, který by měl být účinný od 1. ledna 2024, limituje výši vstupní ceny u vozidel kategorie M1 (vozidla k přepravě osob s maximálně osmi místy pro pasažéry nebo víceúčelová vozidla). Limitace je nastavena na částku 2 miliony Kč a měla by platit jak pro vstupní cenu vozidla, tak i pro […]

3131/08/2023

Daňová uznatelnost nákladů na služby v rámci skupiny – rozsudek NSS

Autor |31/08/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Na začátku srpna jsme se mohli seznámit s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 9 Afs 42/2023-43), který řešil daňovou uznatelnost nákladů na poradenské služby od mateřské společnosti a také téma ustálené praxe a legitimního očekávání poplatníka.
Spor se týkal právnické osoby usazené v tuzemsku, která ve svém daňovém přiznání uplatňovala náklady na služby od mateřské […]

3131/08/2023

Novela Zákoníku práce

Autor |31/08/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Na začátku září bude Poslanecká sněmovna jednat o finální podobě novely Zákoníku práce. Původní návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou neprošel Senátem, který ho s pozměňovacími návrhy vrátil zpět. Pokud nyní Poslanecká sněmovna přehlasuje většinou 101 hlasů pozměňovací návrhy Senátu, což je pravděpodobné, mohla by novela nabýt účinnosti 1. října 2023, s výjimkou některých ustanovení u DPČ a […]

2424/08/2023

Navrhované změny v konsolidačním balíčku

Autor |24/08/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní|0 Komentářů

Vládní koaliční strany dne 23. 8. 2023 schválily úpravy tzv. ozdravného balíčku.  O jeho původní podobě jsme psali v našem článku ZDE. Schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně a návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023.

Nejvýznamnější změny navržené koaličními partnery se […]

3030/06/2023

Změna cestovních náhrad od 1.7.2023

Autor |30/06/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

S účinností k 1. 7. 2023 dochází ke snížení ceny nafty pro účely výpočtu cestovních náhrad při použití soukromého automobilu při pracovní cestě. Uvedenou změnu přináší vyhláška č. 191/2023 Sb.

Dochází ke snížení průměrné ceny pohonných hmot u motorové nafty, kdy se dosavadní cena nafty ve výši 44,10 Kč snižuje na částku 34,40 Kč. Uvedená změna se použije pro všechny pracovní cesty, které se (byť […]