2020/11/2023

Průměrná mzda – co všechno nám bude ovlivňovat?

Autor |20/11/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Nařízením vlády č. 286/2023 Sb. došlo k vyhlášení výše všeobecného vyměřovacího základu ve výši 40.638 Kč a výše přepočítacího koeficientu 1,0819, od kterých se odvozuje průměrná mzda používaná pro další rok.

S účinností od 1. 1. 2024 v důsledku toho tedy narůstá průměrná mzda, která bude činit 43.967 Kč. V návaznosti na ni stoupají i ostatní údaje.
Co je […]

1919/11/2023

DIP a pojištění dlouhodobé péče

Autor |19/11/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony finančního trhu a o kterém informujeme ZDE, zavádí do zákona o daních z příjmů vedle podpory příspěvků na penzijní spoření a životní pojištění i daňovou podporu příspěvků na tzv. dlouhodobý investiční produkt („DIP“) a pojištění dlouhodobé péče. Návrh zákona zamířil do Senátu a pak jej musí podepsat prezident. […]

1818/11/2023

Změny v penzijku

Autor |18/11/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Poslanecká sněmovna ve středu 15. listopadu 2023 schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony finančního trhu a jehož součástí jsou i změny týkajíce příspěvků na penzijní spoření a daňová podpora produktů na stáří. Návrh zákona zamířil do Senátu a pak jej musí podepsat prezident. Velmi pravděpodobně se ale již návrh zákona měnit nebude a vše se stihne […]

3131/10/2023

Omezení osvobození prodeje cenných papírů a podílů

Autor |31/10/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů po časového testu 3 roky a příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci po uplynutí časového testu 5 let.

Konsolidační balíček tato osvobození neruší, ale limituje celkové osvobození těchto příjmů částkou 40.000.000 Kč kumulativně na jednoho poplatníka za zdaňovací období.

Účinnost tohoto ustanovení je […]

2727/10/2023

Nerealizované kurzové rozdíly

Autor |27/10/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Součástí konsolidačního balíčku je i možnost poplatníků rozhodnout se, zda budou zdaňovat nerealizované kursové rozdíly na roční bázi (v okamžiku zaúčtování) nebo až v okamžiku realizace.

Tato možnost platí pro poplatníky, kteří jsou účetní jednotkou účtující v soustavě podvojného účetnictví, nejsou v likvidaci a nebylo proti nim zahájeno insolvenční řízení.

Zároveň musí poplatníci podat správci daně oznámení o vstupu do […]

2525/10/2023

Funkční měna

Autor |25/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Účetnictví|0 Komentářů

Konsolidační balíček nám mimo jiné zavádí novinku a tou je tzv. funkční měna.  O tom, že by se u nás mohlo vést účetnictví v cizí měně a zároveň by byla i možnost platit daně v jiné měně než v českých korunách, se v odborných kruzích diskutuje už poměrně dlouho. Původně mělo být zavedení funkční měny […]

2424/10/2023

Konsolidační balíček a jeho vliv na OSVČ

Autor |24/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Hranice pro aplikaci sazby daně 23 %
Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává nadále 15 % a 23 % základu daně. Konsolidační balíček však snižuje hranici pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů. Dosud se sazba daně  23 % aplikovala pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, po novu to bude pouze 36násobek. Pro ilustraci si […]

1919/10/2023

Daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů 2024

Autor |19/10/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. října 2023 návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů s předpokládanou účinností od 1. ledna 2024 do Senátu. Novela zákona o daních z příjmů obsažená v konsolidačním balíčku upravuje mimo jiné i zaměstnanecké benefity.

Následující článek věnujeme daňové uznatelnosti nákladů na zaměstnanecké benefity na straně zaměstnavatele a provázanosti se zdaněním na straně zaměstnance.
Nepeněžní benefity
Standardní nepeněžní benefity (využívané […]

1818/10/2023

Konsolidační balíček: novinky u zaměstnanců

Autor |18/10/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Daňový balíček, jehož cílem je konsolidace veřejných rozpočtů, přináší celou řadu změn také v oblasti zdanění zaměstnanců. Daňová balíček byl schválený ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou dne 13. října 2023 a poté zamířil do Senátu, který jej bude projednávat od 18. listopadu 2023.

V následujících řádcích si představíme nejpodstatnější změny, které nás v oblasti zdanění zaměstnanců mohou čekat:

Nemocenské […]

2929/09/2023

Vybíráme z judikátů … zneužití práva

Autor |29/09/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Poslední dobou se objevilo několik zajímavých soudních rozsudků na téma zneužití práva a jeden, který se týká korunových dluhopisů, Vám teď stručně přiblížíme. Konkrétně se jedná o rozsudek NSS spis. zn. 5 Afs 110/2022- 33 k daňové uznatelnosti úroků z korunových dluhopisů z hlediska zneužití práva v případě, kdy na základě těchto dluhopisů nezíská daňový subjekt […]