202/01/2021

Cestovní náhrady v roce 2021

Autor |02/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Tuzemské pracovní cesty

Dnem 1. ledna 2021 nabývá účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění cestovní náhrady zaměstnanců poskytované při tuzemských pracovních cestách. Zvyšují se sazby stravného, mění se náhrada za používání silničních motorových vozidel a snižuje se průměrná cena pohonných hmot.

Vyhláška obsahuje rovněž referenční cenu pro elektrickou energii v případě nabíjení […]

202/01/2021

2021 Per Diems

Autor |02/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Domestic Business Travel

As of 1 January 2021, a directive of the Ministry of Labor and Social Affairs amending travel compensation for employees paid during the course of domestic business travel was passed. Per diem rates and compensation for the use of vehicle both increase and average cost of fuel decreases going forward. The directive includes […]

101/01/2021

2021 Tax Package

Autor |01/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

The tax package, which represents one of the major tax law amendments for 2021, has reached its destination, and was duly published the Collection of Laws on 31 December 2020. Contrary to some expectations, the changes thus come into effect as of 1 January 2021.

What has changed as of 1 January 2021?

Abolition of supergross […]

101/01/2021

Daňový balíček pro rok 2021

Autor |01/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Cesta daňového balíčku doznala svého konce a jeden z klíčových zákonů, kterým se mění daňové předpisy pro rok 2021, byl dne 31.12.2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Oproti mnohým očekáváním tak nabývají změny účinnosti již od 1.1.2021.

Co se všechno od 1.1.2021 tedy mění?

Zrušení superhrubé mzdy. Navyšování základu daně o odvody na pojistné hrazené zaměstnavatelem se stává […]

808/12/2020

Novela daňového řádu od 1. ledna 2021

Autor |08/12/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Od 1. ledna 2021 začne platit novela daňového řádu. Níže uvádíme některé z našeho pohledu významné změny, které novela přinese.

Lhůty pro podávání daňových přiznání

Za účelem podpory elektronické formy podání daňových přiznání se od nového roku prodlužuje obecná tříměsíční lhůta pro podání daňových přiznání (u daní vyměřovaných za zdaňovací období 12 měsíců nebo delší – […]

808/12/2020

Tax Code amendment as of 1 January 2021

Autor |08/12/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Tax Code amendment enters into force on 1 January 2021. Below, we provide an overview of the major changes that this amendment introduces.

Changes in tax return filing deadlines 

In order to further support the digital filing of tax returns, the general 3-month period to file tax returns shall be extended to 4 months in cases where […]

101/12/2020

Změny v zákoně o daních z příjmů pro rok 2021 – daňový balíček

Autor |01/12/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Mediální rozruch vzbudil návrh změn zákona o daních z příjmů v podobě, který Poslanecká sněmovna projednala a finálně schválila ve 3. čtení dne 20. 11. 2020. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu, ten jej bude projednávat na své 3. schůzi začátkem prosince. Připomeňme si, co jsou klíčové změny, jejichž účinnost je datována k 1. 1. 2021.

LIMIT PRO OSVOBOZENÍ […]

101/12/2020

Changes of the Income Taxes Act / Tax Package 2021

Autor |01/12/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Media focused a lot of attention on the proposed income tax law amendments, as proposed by the Parliament and finally approved in the third reading on 20 November 2020. The Parliament forwarded the law amendment to the Senate, which will debate it during its third meeting at the start of December. Let us look at […]

2727/11/2020

Paušální daň pro živnostníky a ostatní OSVČ

Autor |27/11/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Dne 20. 11. 2020 Senát projednal novelu zákona zavádějící paušální daň od 1. ledna 2021. Senát plně podpořil úpravu paušální daně v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou a zavedení paušální daně od roku 2021 je již téměř jisté.

K přihlášení do paušálního režimu bude sloužit formulář Ministerstva financí, tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který v […]

2727/11/2020

Lump sum tax for entrepreneurs and other self-employed individuals

Autor |27/11/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

On 20 November 2020, the Senate discussed the tax law amendment implementing the lump sum tax as of 1 January 2021. The Senate fully endorsed the lump sum tax in the form endorsed by the Parliament, which is why the go live of the lump sum tax as of 2021 is almost certain.

In order to […]