1010/02/2022

Termíny pro podání přehledů pro ČSSZ a ZP za rok 2021

Autor |10/02/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Jaké jsou termíny pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu ČSSZ za rok 2021? V následujících řádcích se podíváme, do kdy je zapotřebí odevzdat jednotlivé přehledy.

Daňové přiznání bylo podáno OSVČ nebo daňovým poradcem do 1.4.2022 (bez ohledu na to, zdali bylo podáno elektronicky či v papírové podobě)
Přehled pro ČSSZ musí být podán:   […]

2525/01/2022

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Autor |25/01/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Jen několik málo dní zbývá do uplynutí lhůty pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Oznámení podléhají příjmy ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům ČR a to bez ohledu na to, zda se jedná o příjem podléhající srážkové dani, příjem osvobozený od srážkové daně nebo příjem, který nepodléhá zdanění, neboť to stanoví […]

404/01/2022

Sleva na dani z titulu zastavených exekucí

Autor |04/01/2022|Daň z příjmů / Income Tax|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sleva na dani z titulu zastavených exekucí

Od 1.1.2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Tato novela s sebou přináší i změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, do něhož byla přidána nová sleva na dani z titulu zastavené exekuce.

Dle novely exekučního zákona jsou exekutoři povinni, aby do 3 měsíců od nabytí […]

303/01/2022

Paušální daň v roce 2022

Autor |03/01/2022|Daň z příjmů / Income Tax|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Paušální daň v roce 2022

Změny v roce 2022 a vstup do paušálního režimu
Platili jste paušální daň už v roce 2021? Pak byste si měli všimnout, že se její výše pro rok 2022 zvýší. Zvýšení měsíčního odvodu pro osoby samostatně výdělečně činné přihlášené k paušální dani souvisí se zvýšením minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Nová částka paušální daně činí 5.994 Kč měsíčně (do […]

3030/12/2021

Pracovní cesty v roce 2022

Autor |30/12/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní cesty v roce 2022

Tuzemské pracovní cesty
Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění cestovní náhrady zaměstnanců poskytované při tuzemských pracovních cestách. Zvyšují se sazby stravného, mění se náhrada za používání silničních motorových vozidel a velmi dramaticky se zvyšují průměrné ceny pohonných hmot v případě fosilních paliv. V případě automobilového benzínu je to […]

505/11/2021

Minimální mzda 2022

Autor |05/11/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Od 1. ledna 2022 dochází k nárůstu minimální mzdy z částky 15.200 Kč na 16.200 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením. Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zasazovalo o nárůst až o 2.800 Kč, tedy nebyl vyslyšen.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

Maximální výše slevy na dani za […]

2626/10/2021

Zvýšení cestovních náhrad

Autor |26/10/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Chtěli bychom Vás upozornit, že s účinností od 19. října 2021 se zvyšuje vyhlášková cena benzínu pro účely uplatňování cestovních náhrad u zaměstnanců, a to na základě vyhlášky MPSV, která byla o den dříve publikovaná ve Sbírce zákonů.

Průměrná cena pohonných hmot tak po novu činí:

33,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

31,50 Kč za […]

1010/10/2021

Průměrná mzda 2022: co přinese OSVČ a zaměstnancům

Autor |10/10/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Sociální pojištění / Social security|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průměrná mzda 2022: co přinese OSVČ a zaměstnancům

Prozradíme vám, z jakých čísel se příští rok budou stanovovat důležité částky pro účely zdanění a pro účely výpočtu důchodů. Dne 30. září 2021 totiž vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které stanovuje průměrnou mzdu pro rok 2022. V následujícím článku se dozvíte, co to pro vás znamená.

S účinností od 1. 1. 2022 narůstá především […]

2323/09/2021

Zveřejňování účetní závěrky

Autor |23/09/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Správa daní / Tax Administration|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zveřejňování účetní závěrky

V praxi se často setkáváme s tím, že společnosti opomíjejí povinnost ukládat účetní závěrky do Sbírky listin i přesto, že za porušení této povinnosti hrozí vysoké sankce a pokuty, které mohou nově vyústit i do zrušení společnosti.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin ukládají dva zákony, a to Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a […]

2727/07/2021

Změny daňového zvýhodnění, bonusů a přídavků na děti

Autor |27/07/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Letošní červenec má pro vás celou řadu daňových novinek. Změny, které přináší novela zákona o státní sociální podpoře a kterou se mění i ustanovení zákona o daních z příjmů, potěší především rodiny s více dětmi. Přečtěte si, jak se změní daňové zvýhodnění, daňový bonus i přídavky na děti.
Vyšší daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění představuje částku, kterou si mohou […]