2828/02/2024

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) 2024

Autor |28/02/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Od ledna 2024 je možno využívat dlouhodobý investiční produkt (DIP) jako jeden z produktů, jak se zajistit na stáří. Většina poskytovatelů DIP se snaží nalákat klienty, aby si uzavřeli DIP například tím, že u tohoto produktu snižují poplatky na minimum. Pokud byste o uzavření DIP uvažovali, níže si v krátkosti shrneme hlavní specifika DIP:

Minimální doba spoření […]

2828/02/2024

Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Autor |28/02/2024|Daň z příjmů, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti doznaly v posledním půl roce značných změny a další náš čekají. Zrekapitulujme si nedůležitější z nich a podívejme se na ty nové.
Změny od 1. 10. 2023
Od října 2023 je povinnost zaměstnavatele u osob pracujících na dohodu rozvrhovat jejich pracovní dobu předem v písemném rozvrhu týdenní pracovní doby obdobně […]

2020/02/2024

Zaměstnanecké benefity v roce 2024

Autor |20/02/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Konsolidační balíček, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2023 Sb., změnil mimo jiné od 1. 1. 2024 pravidla poskytování některých zaměstnaneckých benefitů. Následně se dne 22. 12. 2023 objevila na webových stránkách finanční správy dlouho očekáváná metodická informace ke zdaňování právě poměrně hodně diskutovaných zaměstnaneckých benefitů. Tato informace by měla vnést jasno do některých […]

1515/02/2024

Nerealizované kurzové rozdíly

Autor |15/02/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Novela zákona o daních z příjmů zavádí od 1. 1. 2024 možnost poplatníků rozhodnout se, zda budou zdaňovat nerealizované kursové rozdíly na roční bázi (v okamžiku zaúčtování) nebo až v okamžiku jejich realizace.​

​Nerealizované kursové rozdíly vznikají v okamžiku přecenění cizoměnových pohledávek a závazků k rozvahovému dni (tj. datu, ke kterému je sestavována účetní závěrka), účtují se na účty finančních nákladů […]

202/02/2024

Zaměstnanecké akcie a opční plány

Autor |02/02/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Před koncem roku 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela týkající se zdanění zaměstnaneckých akciových a opčních plánů.

Novela je účinná od 1. 1. 2024 a vztahuje se příjem zaměstnance ze zaměstnaneckých akciových nebo opčních plánů (nejčastěji RSU, RSA nebo ESOP) v podobě bezplatně obdržených akcií nebo akcií získaných za nižší než tržní hodnotu, případně v podobě volně […]

2222/12/2023

Blíží se lhůta pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Autor |22/12/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

Dne 31. ledna 2024 uplyne lhůta pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí v případě, že se jedná o příjmy ze zdrojů na území České republiky, které plátce daně vyplácí daňovým nerezidentům ČR a tento příjem je osvobozený od srážkové daně nebo nepodléhá zdanění, neboť to stanoví mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění.
Jak se mění […]

2020/12/2023

Tuzemské cestovní náhrady v roce 2024

Autor |20/12/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Pokud zaměstnavatel vyšle zaměstnance na tuzemskou pracovní cestu, cestu mimo pravidelné pracoviště, případně na mimořádnou cestu v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, musí zaměstnanci poskytnout náhradu. Výše cestovních náhrad jsou vyhlašovány na daný kalendářní rok vyhláškou Ministerstva práce a sociální věcí.

Jmenovitě se jedná se o náhradu jízdních výdajů, jízdních […]

1515/12/2023

Paušální daň v roce 2024

Autor |15/12/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

S příchodem roku 2024 se mění výše minimálních měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Tato změna ovlivňuje výši měsíčních odvodů u paušální daně. Přehled výše paušální daně ve vztahu k celkovým příjmům a sazbě paušálních výdajů ukazuje následující tabulka.

Celkový roční příjem v Kč

Výdajový paušál

 

40%

60%

80%

do 1 mil.
7 498
7 498
7 498

1 mil. až 1,5 mil.
16 745
7 498
7 498

1,5 mil. […]

606/12/2023

Globální minimální daň – novinka ve světě mezinárodního zdanění

Autor |06/12/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

V důsledku reforem připravených OECD a Evropskou Unií je od 1. ledna 2024 účinná směrnice EU implementující pravidla Pilíře 2 iniciativy BEPS 2.0, patnáctiprocentní minimální úroveň zdanění.

Nová daň dopadá na právnické osoby a stálé provozovny se sídlem v EU, které jsou součástí skupiny s konsolidovanými výnosy ve výši nejméně 750 milionů EUR. Zákon o dorovnávacích daních, který transponuje […]

3030/11/2023

Stravné u zahraničních pracovních cest 2024

Autor |30/11/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Od 1. ledna 2024 dojde k některým změnám v sazbách zahraničního stravného při pracovních cestách mimo Českou republiku. Jejich výši určuje každoročně vyhláška Ministerstva financí.

Přehled zvýšení sazeb, ke kterému dochází u evropských zemí, přinášíme v tabulce níže.

Pro zaměstnavatele z podnikatelské sféry platí, že uvedené sazby mohou svým zaměstnancům snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až […]