Nařízením vlády č. 290/2022 Sb., (Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023),  došlo k vyhlášení všeobecného vyměřovacího základu ve výši 38.294 Kč a výše přepočítacího koeficientu 1,0530. Ve výsledku je tak stanoven výpočtový základ pro účely průměrné mzdy pro rok 2023 (resp. odhadované průměrné mzdy).

Průměrná mzda pro rok 2023 bude činit 40.324 Kč.

Toto číslo se používá pro řadu dalších výpočtů v oblasti mezd a pojistného. Tady je jejich přehled: