Česká republika uzavřela s Německem a s Rakouskem Rámcové dohody pro oblast sociálního pojištění týkající se osob, které vykonávají přeshraniční práci na dálku (tzv. telework). Přeshraniční prací je v tomto kontextu míněna situace, kdy zaměstnanec vykonává práci pro svého zaměstnavatele např. ze svého bydliště umístěného v jiném státě, než je sídlo nebo provozovna jeho zaměstnavatele.

Obě dohody jsou účinné od 1. března 2023 a reagují na současné trendy v práci na dálku v zahraničí. Podle obecných koordinačních pravidel v EU platí, že zaměstnanec pracující pro českého zaměstnavatele z domova v jiném členském státě EU/EEA podléhá českému pojištění, pokud rozsah jeho práce v jeho zemi pobytu nepřekračuje maximální limit 25 % jeho celkové pracovní doby nebo odměny. Jinak podléhá pojištění předpisům země svého pobytu.

Pokud například zaměstnanec žijící v Rakousku pracuje z domova pro českého zaměstnavatele více než 25 % své pracovní doby, spadá podle koordinačních pravidel EU do rakouského sociálního systému. Český zaměstnavatel by tedy měl plnit za tohoto zaměstnance své povinnosti v Rakousku (zejména povinnost platit sociální a zdravotní pojištění podle rakouských předpisů do rakouského sociálního systému). Díky nově uzavřené rámcové dohodě je nyní možné, aby zaměstnanec zůstal v českém systému sociálního pojištění až do objemu práce vykonávané z domova odpovídající 40 %.

Správa sociálního zabezpečení uvádí na svých stránkách následující ilustrativní příklady:

Příklad – zaměstnanec s bydlištěm v ČR

Zaměstnanec má bydliště v ČR a je zaměstnán u rakouského zaměstnavatele. Zaměstnanec vykonává práci na dálku (telework) ze svého bydliště v ČR v rozsahu 2 dnů v týdnu (= 40 %), 3 dny v týdnu (= 60 %) vykonává práci v provozovně zaměstnavatele na území Rakouska.

Řešení:

Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště, standardně jsou pro něj použitelné české právní předpisy. Pokud si přeje podléhat právním předpisům sídla zaměstnavatele, tj. rakouským právním předpisům, požádá o výjimku dle Rámcové dohody uzavřené mezi Českou republikou a Rakouskem.

Žádost o výjimku dle Rámcové dohody s Rakouskem lze podat u rakouské instituce Dachverband der Sozialversicherungen, Abteilung für europäische und internationale Sozialversicherung Kundmanngasse 21, 1030 Wien.

Příklad – zaměstnanec s bydlištěm v Německu

Zaměstnanec má bydliště v Německu a je zaměstnán u českého zaměstnavatele. Zaměstnanec vykonává práci na dálku (telework) ze svého bydliště v Německu v rozsahu 2 dnů v týdnu (= 40 %), 3 dny v týdnu (= 60 %) vykonává práci v provozovně zaměstnavatele na území ČR.

Řešení:

Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště, standardně jsou pro něj použitelné německé právní předpisy. Pokud si přeje podléhat právním předpisům sídla zaměstnavatele, tj. českým právním předpisům, požádá o výjimku dle Rámcové dohody uzavřené mezi Českou republikou a Německem.

Žádost o výjimku dle Rámcové dohody lze podat u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty).

Tiskopis žádosti o výjimku dle Rámcové dohody je dostupný na webu ČSSZ:  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/szzvpp. Do pole „Důvody žádosti o výjimku“ žadatel uvede, že se jedná o žádost dle Rámcové dohody o přeshraniční práci na dálku mezi ČR s Německem/Rakouskem.

Jsou-li splněny podmínky pro určení příslušnosti k českým právním předpisům dle Rámcové dohody, ČSSZ vystaví potvrzení A1.

Pokud vás téma zaujalo a potřebujete se v něm více zorientovat, neváhejte nás kdykoli kontaktovat, rádi Vám poradíme co a jak.