S účinností od 1. 4.2023 přibývají zaměstnavatelům nové ohlašovací povinnosti v oblasti sociálního pojištění. Jedná se o novelu zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny nazývaného jako Lex Ukrajina.

Po novu budou muset zaměstnavatelé nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, a to jak zaměstnance v pracovním poměru, tak činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce.

Oznámení o nástupu do zaměstnání se bude podávat i v případě, že zaměstnanci nevznikla účast na nemocenském pojištění – evidovány tedy budou i dosud nepojištěné osoby. Lhůta pro oznámení činí 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání.

Uvedená změna bude znamenat, že se budou přihlašovat i zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pouze nepojištěné osoby a do účinnosti novely jinak z tohoto důvodu nepodléhali nutnosti registrace u ČSSZ.

Bližší informace ohledně této nové povinosti najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení ZDE.