Ministerstvo financí podalo návrh na zvýšení limitu pro registraci k DPH a využívání paušální daně. Cílem je zvýšit limit pro využívání paušální daně již od 1. ledna 2023. Nově by paušální daň mohli využívat poplatníci s příjmy až do výše 2 mil. Kč. Dosud platí limit 1 mil. Kč.

Spolu se zvýšením limitu také Ministerstvo financí zvažuje zavést tři pásma paušální daně.

Tři pásma paušální daně

Důvodem pro rozdělení paušální daně do tří pásem je podle Ministerstva financí velmi široké rozpětí příjmů paušalistů.

Rozdělení paušální daně do jednotlivých pásem zobrazuje tabulka níže. Hodnoty platí pro rok 2023.

Výdajový paušál* Celkový roční příjem Pásmo Výše zálohy / měsíc
nehraje roli < 1 mil. Kč 1. cca 6 500 Kč
> 1 mil. Kč < 1,5 mil. Kč 2. 16 000 Kč
> 1,5 mil. Kč < 2 mil. Kč 3. 26 000 Kč
80 % či 60 % < 1,5 mil. Kč 1. cca 6 500 Kč
> 1,5 mil. Kč < 2 mil. Kč 2. 16 000 Kč
80 % < 2 mil. Kč 1. cca 6 500 Kč

* jedná se o výši výdajového paušálu, který lze přiřadit alespoň 75 % celkového příjmu

Z tabulky je patrné, že kritériem pro zařazení do pásma paušální daně by měla být primárně výše příjmů, sekundárně výdajový paušál. Výdajovým paušálem se rozumí „kategorie“ procentního vyjádření uplatnění výdajů z celkových příjmů v případě, že poplatník neuplatňuje tzv. skutečné výdaje (tj. výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu). Poplatník splní podmínku pro zařazení do pásma paušální daně z hlediska tohoto kritéria, pokud lze do dané „kategorie“ výdajového paušálu přiřadit alespoň 75 % jeho příjmů.

Příklad: Pan Vlk očekává v roce 2023 příjmy ve výši 1 700 000 Kč, z toho

  • 1 500 000 Kč příjmy z poradenské činnosti v oblasti IT (samostatná výdělečná činnost),
  • 200 000 Kč příjmy z nájmu automobilu, který je zařazen do jeho obchodního majetku.

Pan Vlk uvažuje, že od příštího roku bude uplatňovat paušální daň. Pan Vlk není plátcem DPH.

Pokud by paušální daň nevyužil, uplatnil by výdaje následujícím způsobem:

  • Poradenská činnost: příjmy 1 500 000 Kč, výdaje 900 000 Kč (60 % příjmů)
  • Nájem automobilu v obchodním majetku: příjmy 200 000 Kč, výdaje 60 000 Kč (30 % příjmů)

Z celkového základu daně 740 000 Kč činí výsledná daň 80 160 Kč (pro zjednodušení neuvažujeme žádné odčitatelné položky ani daňová zvýhodnění a slevy na dani, s výjimkou základní slevy na poplatníka).

Nyní se podíváme, zda příjmy pana Vlka splňují kritéria pro zařazení do jednoho z pásem paušální daně dle plánované novely pro rok 2023.

Celkový příjem je vyšší než 1,5 mil. Kč, ale nižší než 2 mil. Kč. První kritérium je tedy splněno. Pokud bychom dále nevzali v úvahu strukturu příjmu z hlediska výdajového paušálu, spadal by pan Vlk do třetího pásma paušální daně.

Vzhledem k tomu, že více než 88 % příjmů pana Vlka tvoří příjmy, ke kterým lze uplatnit 60% výdajový paušál (tj. příjmy z poradenské činnosti v oblasti IT), bude zařazen do druhého pásma paušální daně. Pokud stihne podat přihlášku k paušální dani v termínu do 10. ledna 2023, bude činit jeho platba paušální daně 16 000 Kč měsíčně. Tato platba bude také pokrývat odvody na důchodové a zdravotní pojištění.

Ostatní podmínky týkající se paušální daně by měly zůstat i po novele beze změny. Přehledně je shrnují naše články ZDE a ZDE.
Další vývoj pro vás budeme sledovat.

Zvýšení limitu pro registraci k DPH

Česká republika v současné době čeká na schválení žádosti týkající se zvýšení limitu ročního obratu pro registraci k DPH, kterou podala u Evropské komise. Jednalo by se o výjimku udělenou České republice, neboť plošné zvýšení limitu prostřednictví novely směrnice o DPH je naplánováno od 1. ledna 2025. Aktuální limit ve výši 1 mil. Kč by se měl zvýšit na částku 2 mil. Kč. Cílem Ministerstva financí je novelizovat tuzemskou legislativu co nejdříve. V souvislosti s tím by zároveň všichni plátci DPH, jejichž současný obrat je nižší než 2 mil. Kč, měli mít možnost se dobrovolně z plátcovství DPH odhlásit.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.