Fyzické i právnické osoby mohou odčítat od základu daně z příjmů hodnotu darů, pokud jsou tyto dary poskytnuté na účely vyjmenované v zákoně o daních z příjmů, jako například na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní aj. a pokud jsou současně splněné další zákonem určené podmínky (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů).

Od základu daně se mohou odčítat jak peněžní tak i nepeněžní dary. A právě se zvyšujícícm se využitím kryptoměn se stále častěji setkáváme i s tím, že poplatníci chtějí poskytnout dar prostřednictvím kryptoměny.

Lze takový dar odčítat od základu daně?

Dobrá zpráva je, že ano. Důležité je, aby byly splněny stanovené podmínky pro tento odečet zákonem o daních z příjmů, lhostejno, zda bude dar poskytnutý v peněžní formě nebo ve formě zboží, služby, hmotného majetku či kryptoměny.

Pokud poplatník poskytne dar v kryptoměně, nejedná se o peněžitý dar. Kryptoměny nejsou považovány za peníze, ale za nehmotné movité věci. Dar poskytnutý v kryptoměně je proto potřeba vnímat jako dar nepeněžitý.

V jaké částce dar v kryptoměně odečíst?

Trochu složitější je dobrat se k tomu, jak spočítat částku, kterou můžeme v daňovém přiznání odečíst. Pomineme-li skutečnost, že každý odečet darů je podmíněn tím, že dar musí splnit v některých případech minimální a vždy také maximální limit, zůstává otázkou, jakým způsobem kryptoměnu správně přepočítat na koruny.

Odečet darů v kryptoměně u právnických osob

Právnická osoba, která vede účetnictví, má v tomto ohledu jednoduchý život. Pro účely odečtu daru od základu daně se použije účetní hodnota darované kryptoměny. Tedy částka, v které danou kryptoměnu zachytí účetní jednotka v okamžiku poskytnutí daru ve svém účetnictví, samozřejmě v souladu s účetními postupy.

Pokud právnická osoba kryptoměnu před tím nakoupila za fiat, je její účetní hodnotou pořizovací cena kryptoměny, tedy zpravidla to, co účetní jednotka za kryptoměnu zaplatila, plus případné poplatky (např. burze). V okamžiku vyřazení kryptoměny použije účetní jednotka buď přímo tuto pořizovací cenu (resp. její alikvótní část), pokud ji lze přímo přiřadit, nebo její úbytek ocení pomocí aritmetického průměru nebo metody fifo.

Odečet darů v kryptoměně u fyzických osob

Pokud dar prostřednictvím kryptoměny poskytla fyzická osoba, která nevede účetnictví, určí hodnotu daru pro účely jeho odečtu jako tzv. cenou obvyklou zjištěnou podle zákona o oceňování majetku. Pro přepočet hodnoty kryptoměny lze využít informace z neregulované  burzy, kde se vyhlašuje hodnota kryptoměny vůči některé z oficiálních měn, nejčastěji vůči americkému dolaru. V dalším kroku je nutné přepočíst cizí měnu na české koruny kurzem vyhlášeným Českou národní bankou platným pro den poskytnutí daru.

Občas se setkáváme chybou, kdy poplatníci pro přepočet cizí měny na české koruny chtějí využít jednotný kurz vyhlašovaný každoročně Ministerstvem financí pro přepočet příjmů v cizí měně. Takový postup není správný. Dar poskytnutý v kryptoměně se oceňuje cenou obvyklou a s tou tento jednotný kurz nemá mnoho společného.

Uvedený postup odečtu darů v kryptoměně potvrdilo nedávno ve své informaci i Generální finanční ředitelství. Pokud Vás problematika kryptoměn zajímá, obraťte se na nás. Rádi Vám v rámci našich daňových služeb pomůžeme.