2929/09/2020

Abolition of real estate transfer tax

Autor |29/09/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

On 25 September 2020, the Act No. 386/2020 Coll. abolished real estate transfer tax. Under this Act, real estate transfer tax is abolished for all transfer transfers of real estate for which the deadline to file the tax return elapsed on 31 March 2020 or later. Under the old law, taxpayers were required to file […]

1111/09/2020

New COVID programme – Accommodation

Autor |11/09/2020|COVID-19, Ostatní / Other|0 Komentářů

On 7 September 2020, the Ministry of Local Development announced a call for COVID – Accommodation, which is another in a series of subsidy programs, this time intended for providers of accommodation services. The program is launched today, i.e. September 11, 2020, applications for support will be accepted via on-line forms by the State Fund […]

1111/09/2020

Dotační program COVID – Ubytování

Autor |11/09/2020|COVID-19, Ostatní / Other|0 Komentářů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo dne 7. 9. 2020 výzvu pro COVID – Ubytování, což je další z řady dotačních programů, určený tentokrát provozovatelům ubytovacích zařízení. Program se spouští dnes, tj. 11. 9. 2020, žádosti o dotace bude přijímat v on-line formě Státní fond podpory investic.

O dotaci mohou žádat provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení, která byla […]

909/09/2020

2021 Tax Package: changes will affect the meal vouchers as well as real estate

Autor |09/09/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

During the summer, the government submitted to the Chamber of Deputies a government bill to amend the Income Tax Act, which is expected to become effective as of 1 January 2021. It is part of the Chamber of Deputies document No. 910, and its first reading in the Chamber of Deputies took place in July. […]

909/09/2020

Advance premiums paid by the self-employed are back againg

Autor |09/09/2020|COVID-19, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Starting September 2020, entrepreneurs are obliged to make advance payments for health insurance and social security premiums once again.

Social Security

Act No. 136/2020 Sb. waived the obligation to pay monthly advance social security premiums from March to August 2020 for self-employed. Therefore, in September 2020, the self-employed are obliged to pay advance social security premiums for […]

909/09/2020

Povinnost pro podnikatele platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění je zpět

Autor |09/09/2020|COVID-19, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Počínaje měsícem září 2020 jsou podnikatelé povinni začít opětovně platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Osobám samostatně výdělečně činným bylo zákonem č. 136/2020 Sb. prominuto placení záloh na sociální pojištění za měsíce březen až srpen 2020. V září 2020 jsou tedy OSVČ povinny provést úhradu zářijové zálohy ve standardní výši a v zálohové povinnosti pokračovat […]

202/07/2020

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u jednotky v rodinném domě – rozsudek NSS

Autor |02/07/2020|Ostatní / Other|0 Komentářů

Není to tak dávno, co jsme v našem Newsletteru psali o rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí na jednotky v rodinném domě, které se uskutečnilo s účinností od 1. listopadu 2019. K němu došlo novelou zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, s cílem odstranit disproporci, která vznikla při zrušení tzv. zákona o trojdani. […]

1919/06/2020

Tax package supporting anti-crisis measures in connection with COVID-19 situation

Autor |19/06/2020|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

We would like to inform you about the approved tax package supporting further anti-crisis measures wich was signed by the President and is currently waiting for its announcement in the Collection of Deeds:

It will be possible to claim a tax loss retrospectively, even for the two last tax periods preceding the tax period in which […]

1717/06/2020

ANTIVIRUS C program

Autor |17/06/2020|COVID-19, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

The Chamber of Deputies has definitively confirmed the amendment to the Social Security Insurance Act, which extends the existing Antivirus program with a new C regime. According to the amendment, payments of social security contributions for the months of June, July and August shall be waived. It will apply to companies with 50 employees or […]

1616/06/2020

Program ANTIVIRUS C

Autor |16/06/2020|COVID-19, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Poslanecká sněmovna definitivně potvrdila novelu zákona o sociálním pojištění, která rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C. Ten spočívá v odpuštění plateb odvodů pojistného na sociální zabezpečení za měsíce červen, červenec a srpen. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. Návrh zákona promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé, tedy 24,8 […]