2121/10/2020

COVID dotační programy

Autor |21/10/2020|COVID-19, Ostatní / Other|0 Komentářů

Z důvodu zmírnění ekonomických dopadů koronavirové pandemie spustila vláda v tomto týdnu několik nových dotačních programů.

COVID – Nájemné

Dne 16. října 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu 2 k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 až do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém přístupný z  Portálu AIS MPO.

Nejedná se o pouhé […]

1818/10/2020

EET – odklad k 1. lednu 2023

Autor |18/10/2020|COVID-19, EET, Ostatní / Other|0 Komentářů

Vláda dne 16.10.2020 schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. 

Vládní návrh nemá zatím svoji legislativní podobu, lze však předpokládat, že naváže na současnou situaci, kdy podnikatelé z 1. a 2. vlny náběhu EET mohli až […]

1515/10/2020

Nový generální pardon ministryně financí – úlevy pro poplatníky, Antivirus A

Autor |15/10/2020|COVID-19, Ostatní / Other|0 Komentářů

Dne 14. 10. 2020 vyšel ve Finančním zpravodaji 22/2020 tzv. generální pardon ministryně financí, kterým se opětovně zavádí některé úlevy daňovým poplatníkům. Pozor, na rozdíl od předchozích generálních pardonů tyto daňové úlevy nejsou plošné (týkají se pouze provozování činností, které byly omezeny nařízením vlády) a jsou podmíněny podáním oznámení finančnímu úřadu, které podle odůvodnění může […]

2929/09/2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Autor |29/09/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Ke dni 26. 9. 2020 došlo na základě zákona č. 386/2020 Sb. ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Daňová povinnost se tímto zákonem ruší pro všechna nabytí, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. března 2020 nebo později. Poplatníci přitom měli povinnost podat daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru […]

2929/09/2020

Abolition of real estate transfer tax

Autor |29/09/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

On 25 September 2020, the Act No. 386/2020 Coll. abolished real estate transfer tax. Under this Act, real estate transfer tax is abolished for all transfer transfers of real estate for which the deadline to file the tax return elapsed on 31 March 2020 or later. Under the old law, taxpayers were required to file […]

1111/09/2020

New COVID programme – Accommodation

Autor |11/09/2020|COVID-19, Ostatní / Other|0 Komentářů

On 7 September 2020, the Ministry of Local Development announced a call for COVID – Accommodation, which is another in a series of subsidy programs, this time intended for providers of accommodation services. The program is launched today, i.e. September 11, 2020, applications for support will be accepted via on-line forms by the State Fund […]

1111/09/2020

Dotační program COVID – Ubytování

Autor |11/09/2020|COVID-19, Ostatní / Other|0 Komentářů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo dne 7. 9. 2020 výzvu pro COVID – Ubytování, což je další z řady dotačních programů, určený tentokrát provozovatelům ubytovacích zařízení. Program se spouští dnes, tj. 11. 9. 2020, žádosti o dotace bude přijímat v on-line formě Státní fond podpory investic.

O dotaci mohou žádat provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení, která byla […]

909/09/2020

2021 Tax Package: changes will affect the meal vouchers as well as real estate

Autor |09/09/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

During the summer, the government submitted to the Chamber of Deputies a government bill to amend the Income Tax Act, which is expected to become effective as of 1 January 2021. It is part of the Chamber of Deputies document No. 910, and its first reading in the Chamber of Deputies took place in July. […]

909/09/2020

Advance premiums paid by the self-employed are back againg

Autor |09/09/2020|COVID-19, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Starting September 2020, entrepreneurs are obliged to make advance payments for health insurance and social security premiums once again.

Social Security

Act No. 136/2020 Sb. waived the obligation to pay monthly advance social security premiums from March to August 2020 for self-employed. Therefore, in September 2020, the self-employed are obliged to pay advance social security premiums for […]

909/09/2020

Povinnost pro podnikatele platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění je zpět

Autor |09/09/2020|COVID-19, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Počínaje měsícem září 2020 jsou podnikatelé povinni začít opětovně platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Osobám samostatně výdělečně činným bylo zákonem č. 136/2020 Sb. prominuto placení záloh na sociální pojištění za měsíce březen až srpen 2020. V září 2020 jsou tedy OSVČ povinny provést úhradu zářijové zálohy ve standardní výši a v zálohové povinnosti pokračovat […]