707/03/2022

Zvýšení cestovních náhrad pro elektromobily

Autor |07/03/2022|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Výše cestovních náhrad poskytovaných při pracovní cestě se zpravidla zvyšují k 1. lednu daného roku. Tak tomu bylo i letos k 1. lednu 2022, o čemž jsme vás informovali ZDE. Vyjádřili jsme tehdy podiv nad tím, že ačkoli se cena elektřiny poslední měsíce prudce zvyšovala, průměrná cena  za spotřebovanou elektřinu při použití osobního elektromobilu při pracovní […]

101/03/2022

Інформація для громадян України та їх роботодавців

Autor |01/03/2022|Ostatní|0 Komentářů

Збройний конфлікт в Україні викликає багато питань щодо в’їзду громадян України на територію Чеської Республіки та неясностей, пов’язаних із працевлаштуванням у чеських компаніях. Уряд Чехії оприлюднив декілька відомостей, щоб полегшити орієнтацію в цій сфері. Ми пропонуємо вам їх короткий зміст у наступному тексті. Ми постійно оновлюємо інформацію. Дата останнього оновлення: 4.3.2022.
В’їзд громадян України до Чехії
Громадяни України можуть […]

2828/02/2022

Informace pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

Autor |28/02/2022|Ostatní|0 Komentářů

Ozbrojený konflikt na Ukrajině přináší mnoho otázek týkajících se vstupu občanů Ukrajiny na území České republiky i nejasností souvisejících s jejich zaměstnáváním českými firmami. Česká vláda vydala několik informací usnadňující orientaci v této problematice. Jejich souhrn Vám přinášime v následujícím textu. Text průběžně doplňujeme a aktualizujeme. Datum poslední aktualizace: 4.3.2022.
Vstup občanů Ukrajiny do ČR
Ukrajinští občané […]

1818/02/2022

Novinka ve způsobech zveřejňování účetní závěrky

Autor |18/02/2022|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich článků zde, novela zákona o účetnictví zavedla s účinnosti od 1.1.2021 nový způsob zveřejňovaní účetní závěrky, který je poprvé možné využít při zveřejňování účetní závěrky sestavené za účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo nejdříve 31. prosince 2021. 

Jedná se o možnost předání účetní závěrky do sbírky […]

3030/12/2021

Pracovní cesty v roce 2022

Autor |30/12/2021|Daň z příjmů, Ostatní|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní cesty v roce 2022

Tuzemské pracovní cesty
Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění cestovní náhrady zaměstnanců poskytované při tuzemských pracovních cestách. Zvyšují se sazby stravného, mění se náhrada za používání silničních motorových vozidel a velmi dramaticky se zvyšují průměrné ceny pohonných hmot v případě fosilních paliv. V případě automobilového benzínu je to […]

202/12/2021

LERIKA ÚČETNÍ FIRMOU ROKU 2021

Autor |02/12/2021|Ostatní|0 Komentářů

LERIKA obsadila 2. místo v soutěži „ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2021“!
Kvalitu služeb v oblasti účetnictví sledují jak klienti, tak odborná porota. Ta už čtvrtým rokem udílí ocenění v soutěži ÚČETNÍ ROKU. Je pro nás velkou ctí, že v letošním roce vybrala mezi nejlepší i naši firmu LERIKA Tax & Accounting.

Soutěž ÚČETNÍ FIRMA ROKU pořádá společnost Wolters Kluwer ČR, […]

202/12/2021

LERIKA ACCOUNTING FIRM OF THE YEAR 2021

Autor |02/12/2021|Ostatní|0 Komentářů

LERIKA Tax & Accounting clinched spot number two in ACCOUNTING FIRM OF THE YEAR 2021 award ceremony!
The quality of services in accountancy is assessed by clients as well as by a professional jury. The FIRM OF THE YEAR awards have been organized four years. We are very proud that LERIKA Tax & Accounting has made […]

505/11/2021

Minimální mzda 2022

Autor |05/11/2021|Daň z příjmů, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Od 1. ledna 2022 dochází k nárůstu minimální mzdy z částky 15.200 Kč na 16.200 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením. Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zasazovalo o nárůst až o 2.800 Kč, tedy nebyl vyslyšen.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

Maximální výše slevy na dani za […]

2020/10/2021

Intrastat – novinky od 1. 1. 2022

Autor |20/10/2021|Ostatní|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Intrastat – novinky od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 nabývají účinnosti změny v oblasti Intrastatu související s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a jeho prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197. V následujícím textu si blíže představíme jednotlivé novinky.
Zjednodušené hlášení
Podstatnou změnou je možnost zjednodušeného vykazování. Zpravodajské jednotky, které nepřekročí hodnotu 20 milionů Kč pro odeslání nebo přijetí zboží (každý směr se posuzuje […]

2323/09/2021

Zveřejňování účetní závěrky

Autor |23/09/2021|Daň z příjmů, Ostatní, Správa daní|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zveřejňování účetní závěrky

V praxi se často setkáváme s tím, že společnosti opomíjejí povinnost ukládat účetní závěrky do Sbírky listin i přesto, že za porušení této povinnosti hrozí vysoké sankce a pokuty, které mohou nově vyústit i do zrušení společnosti.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin ukládají dva zákony, a to Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a […]