Novela zákona o nemocenském pojištění

Začátkem září byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela zákona o nemocenském pojištění, která přináší hned několik zajímavých novinek.

Jednou z nich je nová úprava v poskytování dávek otcovské poporodní péče. Na tzv. „otcovskou“ mají nárok zaměstnanci i podnikatelé odvádějící nemocenské pojištění. Ponovu budou moci čerství tatínkové čerpat „otcovskou“ dva týdny místo dosavadního jednoho týdne.

Úpravou navíc prošla také lhůta, po kterou je možno tuto dávku čerpat. Lhůta se nově prodlužuje o dobu, po kterou je potomek v prvních šesti týdnech hospitalizován. Budoucí otcové si tak budou moci vybrat, zdali zahájí čerpání otcovské dávky v prvních šesti týdnech po narození dítěte nebo až po jeho návratu z hospitalizace. Typickou situací je např. umístění miminka v inkubátoru nebo jiná zdravotní komplikace vyžadující pobyt novorozeně v nemocnici.

Novela zákona o nemocenském pojištění rovněž přináší změny i v nemocenských dávkách týkajících se péče o dlouhodobě nemocné. U nevyléčitelně nemocných osob vyžadujících dlouhodobou péči bude nově umožněno, aby jejich příbuzní měli nárok na dlouhodobé ošetřovné i v situaci, kdy se o ně budou starat v domácím prostředí. Postačující podmínkou bude, když ošetřující lékař potvrdí zdravotní stav pacienta.

Kromě úpravy v dlouhodobém ošetřovném přináší novela změnu i u ošetřovného. Konkrétně se rozšiřuje okruh osob, které ho mohou čerpat. Dosavadní právní úprava omezovala okruh lidí pouze na osoby žijící s ošetřovaným ve společné domácnosti. Novela umožňuje čerpat ošetřovné i blízkým příbuzným, kteří se budou starat o nemocného. Může se například jednat o pracujícího dědečka či babičku. Novela zákona o zdravotním pojištění byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 8.9.2021 a nabude účinnosti od ledna 2022.

Novela zákona o důchodovém pojištění

Kromě novely zákona o nemocenském pojištění byla 8.9.2021 vyhlášená ve Sbírce zákonů také novela zákona o důchodovém pojištění. Tato novela přináší navýšení důchodů o 300 Kč nad rámec zákonné valorizace.

Novela rovněž zavádí i tzv. „výchovné“ ve výši 500,- Kč. Na toto navýšení bude mít nárok každý, kdo vychovával dítě, přičemž důchodci obdrží částku 500,- Kč za každé vychované dítě. Je ovšem nutno podotknout, že na toto navýšení bude mít nárok vždy pouze jeden z rodičů.

Novela zákona o důchodovém pojištění také upravuje předčasný odchod záchranářů do penze bez vlivu na výši jejich důchodů.

Penze by měly být navýšeny o 300 Kč nad rámec valorizace již od 1.1.2022. Navýšení o „výchovné“ a zkrácení doby odchodů záchranářů do důchodu nabude účinnosti až od roku 2023.

Pokud Vás náš článek zaujal a rádi byste se dozvěděli více informací, dohodněte si u nás konzultaci, rádi Vás uvidíme.