Začátkem srpna nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců, která přináší změny v imigrační oblasti. Novela vychází vstříc občanům Velké Británie, kteří pobývali na území ČR do konce roku 2020 a včas si nevyřídili potřebná pobytová oprávnění. Drobnější změny dopadají i na občany EU a na občany ze třetích zemí (mimo EU).

Změny pro občany Velké Británie

Novela upravuje podmínky pro pobyt občanů Velké Británie na území ČR, kteří se zde zdržovali před 31.12.2020.

Velká Británie se do konce roku 2020 nacházela podle dohody o vystoupení z EU v tzv. přechodném období, kdy na ni dopadala pravidla EU, ale již je neměla možnost ovlivňovat. V oblasti imigrační oblasti to pro občany Velké Británie znamenalo, že se na ně pohlíželo až do 31.12.2020 jako na občany EU. Pokud tito občané ve stejné lhůtě, tedy do 31.12.2020, zažádali v ČR o potvrzení o přechodném pobytu, hledělo se na ně i od 1.1.2021 stejně jako na občany EU.

Ti, kteří o pobytové oprávnění nezažádali včas (tedy do konce roku 2020), o statut občana EU z pohledu imigračních předpisů od 1.1.2021 přišli.

To by měla nyní novela zákona o pobytu cizinců zmírňovat. Stanovuje totiž, že občané Velké Británie, kteří prokáží, že na území ČR oprávněně pobývali ke dni 31.12.2020, si budou moci i nyní příslušnou žádost podat. Tím na ně bude následně pohlíženo jako na občany EU. Podmínkou však je, že musí být schopní svůj pobyt prokázat zpětně. Namísto dřívějšího povolení k přechodnému pobytu po novu obdrží tzv. osvědčení o registraci ve formě biometrického průkazu s platností na 5 let.

Pro občany Velké Británie, kteří o povolení k pobytu zažádali „včas“, tedy do 31.12.2020, platí povinnost výměny stávajících dokladů za nové biometrické doklady, a to do 31. srpna 2022.

Změny pro občany EU

Změny neminou ani občany EU. Po novu jim bude namísto potvrzení o přechodném pobytu vydáváno nově tzv. osvědčení o registraci. Půjde o doklad bez biometrických prvků a jeho platnost bude 10 let. Občané zemí EU, kteří mají potvrzení o přechodném pobytu vydané před novelou zákona, si doklad nemusejí měnit – k výměně dojde po skončení jeho platnosti.

Změny pro občany ze třetích zemí

Pro občany ze třetích zemí (mimo EU) začala od srpna 2021 probíhat výměna stávajících dokladů k pobytu za nové biometrické karty. Platnost stávajících ne-biometrických dokladů skončí dne 3. srpna 2023. Výměna je bezplatná. Doporučená výměna je stanovena do 31. srpna 2022.

Společně s výše uvedenými změnami došlo od 2. srpna 2021 také k úpravě podmínek v oblasti zdravotního pojištění cizinců, kterým se věnuje náš další článek.

Detailnější informace ke změnám můžete nalézt také např. tomto dokumentu publikovaném Ministerstvem vnitra: Přehled změn od 2. srpna 2021.

A pokud si coby cizinci žijící v ČR nejste jisti svými povinnosti v oblasti imigračních předpisů či v související oblasti vašich daní, rádi vám poradíme při konzultaci. Naše zkušenosti vám mohou ušetřit jak čas, tak i peníze.