Společně s novelou zákona o pobytu cizinců, která přinesla změny v imigrační oblasti, došlo počátkem srpna 2021 také ke změnám v oblasti zdravotního pojištění. Ty dopadají zejména na cizince pocházející ze zemí mimo EU a žijící v ČR.

Komplexní zdravotní pojištění

Zatímco dříve stačilo cizincům pocházejícím ze zemí mimo EU při pobytu na území ČR pouze cestovní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče, po novu tomu je jinak.

Cizinec, který od 2. srpna 2021 vstoupí na území ČR a má v úmyslu se zde zdržovat déle než 90 dnů, je povinen si ve stejné lhůtě sjednat komerční komplexní zdravotní pojištění. Podmínkou je, že toto pojištění si může sjednat výhradně u Pojišťovny VZP, a. s.

Tato povinnost se nebude vztahovat na cizince, kteří podléhají v ČR veřejnému zdravotnímu pojištění (např. z důvodu svého zaměstnání v ČR), a dále na cizince, kteří jsou držiteli Evropských průkazů zdravotního pojištění EHIC (což jsou standardně občané EU) nebo GHIC (občané Velké Británie).

Povinnosti sjednat si komerční komplexní pojištění nebudou mít ani cizinci, kterým je zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy.

Zdravotní pojištění novorozenců

Od 2. srpna 2021 se také zavádí povinná účast na zdravotním pojištění novorozenců. Děti, které se od 2. srpna 2021 narodí na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem, budou automaticky zdravotně pojištěny od data narození do konce kalendářního měsíce, v kterém dovrší věku 60 dnů.

Pojistné za dítě za tuto dobu je povinný uhradit zákonný zástupce. V roce 2021 činí tato částka 4.104 Kč.

Narozené dítě je potřeba ohlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte. Pokud by matka neměla veřejné zdravotní pojištění v ČR, pak se narozené dítě nahlašuje pojišťovně, u které je pojištěný otec. Pokud by ani otec neměl sjednané veřejné zdravotní pojištění, je třeba nahlásit narození dítěte u Pojišťovny VZP, a. s.

Pokud nechcete ztrácet čas studiem nových předpisů a potřebujete se zorientovat v nových povinnostech, kdykoli nás kontaktujte a domluvte si konzultaci.