Eva Vrábelová

Eva Vrábelová působí v LERICE od roku 2008, je členkou Komory daňových poradců. Věnuje se zejména problematice daně z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob. ************************************************************************************************ Eva Vrábelová has been working at LERIKA since 2008. She is a member of the Czech Chamber of Tax Advisors. Eva focuses primarily on VAT and corporate income tax.
1818/02/2022

Novinka ve způsobech zveřejňování účetní závěrky

Autor |18/02/2022|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich článků zde, novela zákona o účetnictví zavedla s účinnosti od 1.1.2021 nový způsob zveřejňovaní účetní závěrky, který je poprvé možné využít při zveřejňování účetní závěrky sestavené za účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo nejdříve 31. prosince 2021. 

Jedná se o možnost předání účetní závěrky do sbírky […]

2323/09/2021

Zveřejňování účetní závěrky

Autor |23/09/2021|Daň z příjmů, Ostatní, Správa daní|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zveřejňování účetní závěrky

V praxi se často setkáváme s tím, že společnosti opomíjejí povinnost ukládat účetní závěrky do Sbírky listin i přesto, že za porušení této povinnosti hrozí vysoké sankce a pokuty, které mohou nově vyústit i do zrušení společnosti.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin ukládají dva zákony, a to Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a […]

1414/09/2021

Vracení DPH z jiných států EU

Autor |14/09/2021|DPH|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vracení DPH z jiných států EU

Termín k podání žádosti o vrácení DPH za rok 2020 se blíží.

Plátci DPH, kteří v roce 2020 nakoupili služby nebo zboží s místem plnění v jiných členských státech, nejčastěji taxi, MHD, ubytování, pohonné hmoty, vstupné na odborná školení a veletrhy a chtějí požádat o vrácení DPH, mají nejvyšší čas tak učinit.

Nejzazší lhůta pro po dání […]

1414/09/2021

VAT refund from other EU member states

Autor |14/09/2021|DPH|0 Komentářů

Deadline for filing 2020 VAT refund is coming up.

VAT payers who purchased services or goods with a place of supply in other member states, typically comprising costs of taxi, public transport, accommodation, gas, training or trade fair costs, who want to claim a VAT refund should do so as soon as possible.

The latest possible deadline […]

2323/08/2021

OSS – praktické rady při podání přiznání k DPH

Autor |23/08/2021|DPH|0 Komentářů

Od července 2021 začala většina firem zasílajících zboží do jiných států EU formou zásilkového prodeje využívat zvláštní režim zvaný One Stop Shop („OSS“). DPH je totiž potřeba ve většině případů odvádět do toho státu EU, kam míří zásilka. K tomu mohou firmy od července 2021 využít právě portál OSS spravovaný českou finanční správou. Daňové přiznání […]

2323/08/2021

One Stop Shop – practical advice when filing a VAT return

Autor |23/08/2021|DPH|0 Komentářů

As of July 2021, most companies shipping goods to other EU member states through a mail order system have started using the special regime of the so-called One Stop Shop („OSS“). In most cases, VAT has to be levied in the EU member state of the goods‘ destination. For that purpose, as of July 2021, […]

2121/05/2021

Vracení DPH z Velké Británie od roku 2021

Autor |21/05/2021|DPH|0 Komentářů

Jedním z důsledků Brexitu bylo ukončení standardního režimu vracení DPH zaplacené českými plátci DPH v ceně zboží a služeb do Velké Británie. Poslední období, za které mohli čeští plátci DPH žádat o vrácení daně postupem užívaným v rámci EU, byl kalendářní rok 2020.

Od ledna roku 2021 se na obchodní transakce s místem plnění ve Spojeném království […]

2121/05/2021

United Kingdom VAT refund since 2021

Autor |21/05/2021|DPH|0 Komentářů

In March, we informed you about the termination of the VAT refund scheme in respect of VAT paid by Czech payers as part of goods and services exported to United Kingdom, which represents one of the consequences of Brexit. The last period for which the Czech VAT payers could request a VAT refund using the […]

1616/03/2021

Brexit: Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie

Autor |16/03/2021|DPH|0 Komentářů

Na základě Dohody o vystoupení Velké Británie z EU se nacházela Velká Británie do konce roku 2020 v tzv. přechodném období, kdy na ni dopadala pravidla EU, ale neměla možnost je nijak ovlivňovat. Od 1.1.2021 toto období skončilo a s ním nastoupila i řada nových pravidel mající vliv na obchodní vztahy podniků v EU se subjekty […]

1616/03/2021

Brexit: UK 2020 VAT refund

Autor |16/03/2021|DPH|0 Komentářů

Based on the EU-UK Withdrawal Agreement, UK was in a transitional period until the end of 2020 when it was still subject to EU rules, but it was no longer able to influence them in any way. As of 1 January 2021, this period has ended and an array of new rules impacting interaction of […]