Jedním z důsledků Brexitu bylo ukončení standardního režimu vracení DPH zaplacené českými plátci DPH v ceně zboží a služeb do Velké Británie. Poslední období, za které mohli čeští plátci DPH žádat o vrácení daně postupem užívaným v rámci EU, byl kalendářní rok 2020.

Od ledna roku 2021 se na obchodní transakce s místem plnění ve Spojeném království pohlíží jako na obchodní transakce uskutečněné ve 3. zemi, na které pravidla uplatňovaná uvnitř EU nedopadají. Vracení DPH uhrazené v ceně nakoupeného zboží a služeb do státního rozpočtu Spojeného království se řídí tamní legislativou.

Česká republika zároveň uplatňuje ve vztahu k vracení české DPH osobám usazeným ve 3. zemi tzv. princip vzájemnosti, což znamená, že vrací tuto DPH tehdy, pokud tak činí zrcadlově i protistrana.

Princip vzájemnosti potvrzen

Proto plátce DPH, kteří uhradili v roce 2021 v ceně nakoupených služeb a zboží i britskou DPH, jistě potěší informace publikovaná Generálním finančním ředitelstvím (zde). GFŘ zde potvrzuje naplnění principu vzájemnosti a zároveň konstatuje podmínky a způsob, jak bude česká daňová správa vracet DPH osobám ze Spojeného království.

Čeští plátci DPH se mohou těšit podobnému přístupu ze strany Spojeného království a recipročně žádat o vracení tamní DPH. Bližší informace, jak uplatnit nárok na vrácení DPH ze Spojeného království, lze najít na portálu HM Revenue & Customs zde.

Výjimkou z uvedeného pravidla tvoří DPH zaplacená v ceně zboží pořízeného od osoby usazené v Severním Irsku, která má přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH s předponou XI. Severní Irsko má totiž výjimku na dodání zboží, kdy je vůči plátcům usazeným v Severním Irsku přistupováno i nadále jako k osobám usazeným v EU, tedy po staru.

Jak budou osoby z Velké Británie žádat o vrácení DPH v ČR?

Nebudou to mít zrovna snadné. Žádost je totiž nutné vyplnit v českém jazyce. Perličkou je i to, že žádost lze podat pouze v listinné formě, nikoli elektronicky. Kromě potvrzení o registraci k DPH je potřeba připojit i jednotlivé daňové doklady v originále. Žádost je k dispozici zde.

V případě dotazů k uvedenému tématu nás kdykoli kontaktujte.