Termín k podání žádosti o vrácení DPH za rok 2020 se blíží.

Plátci DPH, kteří v roce 2020 nakoupili služby nebo zboží s místem plnění v jiných členských státech, nejčastěji taxi, MHD, ubytování, pohonné hmoty, vstupné na odborná školení a veletrhy a chtějí požádat o vrácení DPH, mají nejvyšší čas tak učinit.

Nejzazší lhůta pro po dání žádosti o vrácení DPH za rok 2020 je 30. září 2021. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení DPH zaniká.
Žádost o vrácení DPH za rok 2020 lze podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím portálu EPO, nebo MojeDaně. Pokud plátce podává žádost o vrácení DPH poprvé, musí nejdřív požádat finanční úřad o přidělení přístupu do aplikace pro vracení DPH v rámci EU. Na zřízení přístupu má správce daně zákonnou lhůtu 15 dnů, ale obvykle na tuto žádost reaguje velmi rychle a přístup zřídí v několika málo dnech.

Rádi Vás seznámíme s podmínkami, za jakých může dojít k vrácení DPH z jiných států EU, nebo za Vás vyřídíme příslušnou žádost o vrácení na základě plné moci. Neváhejte nás proto v této věci kontaktovat.