Na základě Dohody o vystoupení Velké Británie z EU se nacházela Velká Británie do konce roku 2020 v tzv. přechodném období, kdy na ni dopadala pravidla EU, ale neměla možnost je nijak ovlivňovat. Od 1.1.2021 toto období skončilo a s ním nastoupila i řada nových pravidel mající vliv na obchodní vztahy podniků v EU se subjekty z Velké Británie.

V souvislosti s tím dochází i ke zkrácení lhůty, do které mohou plátci DPH v České republice žádat o vrácení DPH zaplacené do Velké Británie v ceně zakoupeného zboží nebo služeb. Tito plátci, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, tak mohou učinit nejpozději do 31. března 2021.

Obvyklá lhůta pro podání žádosti o vratku DPH v jiných členských státech je standardně do 30. září.

O vrácení DPH se žádá prostřednictví portálu EPO, nebo po novu i prostřednictvím MojeDaně. Podání přes oba portály vyžadují získání speciálního přístupu, proto doporučujeme s vyřízením této daňové administrativy raději příliš neotálet.

Po 31. březnu 2021 budou moci opozdilci požádat o vrácení DPH z Velké Británie již pouze prostřednictvím portálu HM Revenue & Customs. Bližší návod, jak provést podání u Daňové a celní správy Jejího Veličenstva, přikládáme pro případ potřeby zde.