Od července 2021 začala většina firem zasílajících zboží do jiných států EU formou zásilkového prodeje využívat zvláštní režim zvaný One Stop Shop („OSS“). DPH je totiž potřeba ve většině případů odvádět do toho státu EU, kam míří zásilka. K tomu mohou firmy od července 2021 využít právě portál OSS spravovaný českou finanční správou. Daňové přiznání k DPH v rámci OSS se podává jednou čtvrtletně a zahrnuje pouze zahraniční DPH vybíranou ze zásilek odesílaných nepodnikatelům.

Jak ale vyřešit přechod mezi původním režimem uplatňovaným do konce června a OSS? Tím se zabývá náš následující článek.

Oprava DPH při vrácení zboží

Stává se vám, že zákazník vrátí doručený balíček, ať již z důvodu reklamace nebo proto, že zboží nechce? Pak byste měli znát pravidlo, že snížení odvodové povinnosti k DPH při vrácení zboží se řeší v tom režimu, ve kterém byla uplatněná DPH u původního dodání zboží.

Registrace k DPH v jiném státě EU

Pokud jste se tedy v minulosti registrovali k DPH v jiném členském státě EU a odváděli DPH tam prostřednictvím tamního daňového přiznání k DPH, pak musíte snížení DPH z vratek zboží, které bylo původně odesláno do 30.6.2021, vykazovat i nadále v tomto zahraničním daňovém přiznání.

Pozor ale na zboží, které jste odeslali do stejného státu po 1.7.2021. Pokud se vám vrátí zpátky takovýto balíček, budete snížení DPH řešit již v rámci režimu OSS.

Odvod DPH v ČR

V případě, že jste v daném státě EU registrovaní k DPH nebyli z důvodu malého rozsahu takový prodejů a příslušnou DPH jste odváděli v rámci daňového přiznání k DPH v České republice, snížení DPH při vrácení zboží vykážete v běžném daňovém přiznání k DPH v měsíci, kdy dojde k vrácení zboží (například v červenci 2021). Nikoli tedy v daňovém přiznání podávaném v rámci zvláštního režimu OSS.

Můžete se také podívat, jak tuto problematiku popisuje na příkladech na svém webu Finanční správa.

Řádné daňové přiznání a OSS

A i když odvádíte DPH do jiných členských států v OSS režimu, měli byste i přesto hodnotu těchto zásilkových prodejů zboží vykazovat i v českém daňovém přiznání k DPH. Uvádí se pouze základ DPH, nikoli již vlastní DPH.

V aktuálním formuláři přiznání k DPH k tomu slouží řádek č. 24, resp. č. 26.

Podle  informace Finanční správy by se měla plnění v režimu OSS zatím vykazovat na řádku č. 26, a od nabytí účinnosti novely zákona o DPH, která zavádí OSS do českého zákona o DPH, na řádku č. 24.

A pokud Vás napadají další otázky v souvislosti se zvláštním režimem OSS, domluvte si u nás konzultaci. Rádi s Vámi probereme vše, co Vás zajímá.