Od 1. ledna 2022 dochází k nárůstu minimální mzdy z částky 15.200 Kč na 16.200 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením. Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zasazovalo o nárůst až o 2.800 Kč, tedy nebyl vyslyšen.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

  • Maximální výše slevy na dani za umístění dítěte do školky (tzv. školkovné). Zatímco v daňových přiznáních fyzických osob budeme moci uplatnit za rok 2021 tuto slevu do výše 15.200 Kč, za rok 2022 to bude 16.200 Kč.

 

  • Nárok na roční daňový bonus na dítě. Tento nárok vzniká od celkové výše ročních příjmů ze zaměstnání nebo z podnikání dosahujících alespoň šestinásobku minimální mzdy – tedy pro rok 2021 alespoň částky 91.200 Kč a pro rok 2022 alespoň 97.200 Kč.

 

  • Podmínky nároku na měsíční daňový bonus. Příjem od zaměstnavatele v daném měsíci musí dosáhnout alespoň poloviny minimální mzdy. V roce 2021 to tedy byla částka 7.600 Kč, která se od 1.1.2022 může zvýšit na 8.100 Kč.

 

  • Limit pro zdanění pravidelně vyplácených důchodů, které jsou osvobozeny do výše 36-ti násobku minimální mzdy ročně, což bylo 547.200 Kč pro rok 2021. Pro rok 2022 budeme v případě minimální mzdy ve výši 16.200 Kč pracovat s částkou 583.200 Kč.

 

  • Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (BOZP), které se odvozuje od minimální mzdy (13,5 % z minimální mzdy), bude činit 2.187 Kč.

 

  • Minimální mzda podmiňuje také výši nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty platí pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 

Bližší informace k minimální a zaručené mzdě najdete např. v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí zde.