Ivana Ottová

Ivana Ottová je zkušená daňová poradkyně s dlouholetou praxí, poskytující služby středně velkým a velkým tuzemským i mezinárodním společnostem. Působí v celém spektru daňového poradenství se zaměřením především na oblast zdanění korporací a účetní poradenství. Ivana Ottová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence, transakcí s nemovitostmi pro developery či projektů z oblasti transfer pricingu. Zastupuje klienty před správcem daně a před správními soudy.
202/07/2020

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u jednotky v rodinném domě – rozsudek NSS

Autor |02/07/2020|Ostatní / Other|0 Komentářů

Není to tak dávno, co jsme v našem Newsletteru psali o rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí na jednotky v rodinném domě, které se uskutečnilo s účinností od 1. listopadu 2019. K němu došlo novelou zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, s cílem odstranit disproporci, která vznikla při zrušení tzv. zákona o trojdani. […]

2323/06/2020

Změny v sazbách DPH 2020

Autor |23/06/2020|DPH / VAT|0 Komentářů

Rok 2020 zatím přinesl řadu přeřazení zboží a služeb do nižších sazeb DPH. Poslední změny byly přijaté v rámci tzv. daňového balíčku, který byl schválený Poslaneckou sněmovnou 16. 6. 2020 a aktuálně čeká na vyhlášení ve Sbírce listin. Změn bylo opravdu hodně.

Dodání tepla a chladu přeřazeno do 10%-ní sazby s účinností od 1. 1. 2020.

V […]

1919/06/2020

Tax package supporting anti-crisis measures in connection with COVID-19 situation

Autor |19/06/2020|Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

We would like to inform you about the approved tax package supporting further anti-crisis measures wich was signed by the President and is currently waiting for its announcement in the Collection of Deeds:

It will be possible to claim a tax loss retrospectively, even for the two last tax periods preceding the tax period in which […]

1717/06/2020

ANTIVIRUS C program

Autor |17/06/2020|Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

The Chamber of Deputies has definitively confirmed the amendment to the Social Security Insurance Act, which extends the existing Antivirus program with a new C regime. According to the amendment, payments of social security contributions for the months of June, July and August shall be waived. It will apply to companies with 50 employees or […]

1616/06/2020

Program ANTIVIRUS C

Autor |16/06/2020|Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Poslanecká sněmovna definitivně potvrdila novelu zákona o sociálním pojištění, která rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C. Ten spočívá v odpuštění plateb odvodů pojistného na sociální zabezpečení za měsíce červen, červenec a srpen. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. Návrh zákona promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé, tedy 24,8 […]

1616/06/2020

Daňový balíček jako protikrizové opatření v souvislosti s COVID-19

Autor |16/06/2020|Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

Vážení klienti a obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali o schváleném daňovém balíčku podporujícím další protikrizové opatření. Novela zákona prošla 16. 6. 2020 Poslaneckou sněmovnou a čeká na podpis Prezidenta.

DAŇOVÝ BALÍČEK

• Nově bude možné uplatňovat daňovou ztrátu i zpětně, a to i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud […]

1111/06/2020

June 2020 – Submission of income tax return postponed until 18th August 2020

Autor |11/06/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Dear clients and business partners,

We would like to inform you about the following new measures adopted by the government in connection with coronavirus situation in the Czech Republic, called as a “liberation package” no. 3:

• Late submission of the income tax return 2019 as well as payment of the tax for 2019 will be tolerated […]

1111/06/2020

Červen 2020 – Platba daně z příjmů posunuta do 18.08.2020

Autor |11/06/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Vážení klienti a obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali o dalším z opatření přijatých vládou ČR v souvislosti s koronavirovou situací v České republice:

• Bude tolerováno pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmu 2019 i zaplacení daně za rok 2019 pro všechny fyzické osoby, pokud podání přiznání i platba daně proběhne nejpozději do […]

2525/03/2020

Odpuštění čtvrtletních záloh na daň z příjmů

Autor |25/03/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Dne 24.3.2020 bylo ve finančním zpravodaji zveřejněno další rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení, které se týká uplatnění superhrubé mzdy u zaměstnanců podléhajících odvodu zahraničního pojištění.

Všechny právnické i fyzické osoby, kterým podle standardních pravidel vzniká povinnost […]

2424/03/2020

Březen 2020 – Daňová opatření v souvislosti se situací COVID-19

Autor |24/03/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Vážení klienti a obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali o opatřeních přijatých nebo právě projednávaných vládou ČR v souvislosti s koronavirovou situací v České republice.

Přijatá daňová opatření:

• Pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmu 2019 i zaplacení daně za rok 2019 bude tolerováno pro všechny osoby (fyzické i právnické osoby), které jsou povinny […]