Výše cestovních náhrad poskytovaných při pracovní cestě se zpravidla zvyšují k 1. lednu daného roku. Tak tomu bylo i letos k 1. lednu 2022, o čemž jsme vás informovali ZDE. Vyjádřili jsme tehdy podiv nad tím, že ačkoli se cena elektřiny poslední měsíce prudce zvyšovala, průměrná cena  za spotřebovanou elektřinu při použití osobního elektromobilu při pracovní cestě oproti roku 2021 naopak poklesla z 5,00 Kč / kWh na 4,10 Kč / kWh.

Tuto disproporci se nyní snaží narovnat noveliyace vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, která průměrnou cenu za elektřinu při použití elektromobilu posunuje na 6,00 Kč / kWh.

Vyhláška je k dispozici na veřejné části eKlep ZDE. Podle připojené důvodové zprávy se nezbytnost této změny odvíjí od toho, že podle údajů Českého statistického úřadu byla skutečná cena elektřiny za leden 2022 oproti částce obsažené ve vyhlášce vyšší o 46,34 %, což se ostatně dalo i čekat.

Uvedená změna nabyla účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.