Tuzemské pracovní cesty

Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění cestovní náhrady zaměstnanců poskytované při tuzemských pracovních cestách. Zvyšují se sazby stravného, mění se náhrada za používání silničních motorových vozidel a velmi dramaticky se zvyšují průměrné ceny pohonných hmot v případě fosilních paliv. V případě automobilového benzínu je to téměž o 10 Kč na 1 litr, což je více než 30 % z původní ceny.

Vyhláška již od roku 2020 pamatuje také na fanoušky elektromobilů a obsahuje referenční cenu pro elektrickou energii v případě použití soukromých elektromobilů nebo hybridních vozidel typu plug-in pro pracovní účely v situaci, kdy není možné doložit skutečnou cenu za dobíjení. Méně pochopitelné však je, že průměrná cena přiznávané náhrady za elektřinu při dobíjení elektromobilů od 1. ledna 2022 oproti minulosti klesá, a to dokonce pod úrověň referenční ceny v roce 2020.

Ostatní podmínky poskytování cestovních náhrad zůstaly beze změn.

Průměrná cena pohonných hmot

 • benzin 95 oktanů: 37,10 Kč
 • benzin 98 oktanů: 40,50 Kč
 • motorová nafta: 36,10 Kč
 • elektřina (elektromobily): 4,10 Kč za kWh

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy

 • jednostopá vozidla a tříkolky: 1,30 Kč
 • osobní silniční motorová vozidla: 4,70 Kč

Stravné za každý den pracovní cesty při délce trvání pracovní cesty

 • 5 – 12 hodin: 99 Kč – 118 Kč
 • 12 – 18 hodin: 151 Kč až 182 Kč
 • více než 18 hodin: 237 Kč až 283 Kč

Stravenkový paušál od 1. ledna 2022

Od výše stravného se odvíjí maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitého příspěvku na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů. Ten činí maximláně 70 % horní hranice stravného pro pracovní cestu trvající 5 – 12 hodin, či-li 82,60 Kč.

Poskytování příspěvků na stavování zaměstnanců je čistě věcí zaměstnavatele, který může ale nemusí touto formou zaměstnancům přispívat. Jedná se o dobrovolný zaměstnanecký benefit. Pro svoje daňové zvýhodnění je velmi často zaměstnavateli využíván.

Zahraniční pracovní cesty

Od 1. ledna 2022 dochází rovněž k některým změnám v sazbách zahraničního stravného při pracovní cestě do zahraničí. Jejich výši určuje každoročně vyhláška Ministerstva financí. Zvýšení zahraničního stravného se bude týkat 9 zemí, u dalších 3 států se mění vedle částky i měna, viz tabulka pod textem.

Pro zaměstnavatele z podnikatelské sféry platí, že uvedené sazby mohou svým zaměstnancům snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. V případě zvýšení sazeb stravného nad uvedenou výši se rozdíl chápe zdanitelný příjem zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Zahraniční stravné se krátí stejně jako v minulosti podle trvání zahraniční pracovní cesty v příslušném dni, a to následujícícm způsobem:

 • 1 – 12 hodin: 1/3 sazby stravného
 • 12 – 18 hodin: 2/3 sazby stravného
 • více než 18 hodin: plné stravné

Také pravidla pro krácení stravného v případě poskytnutí jednoho nebo více jídel nahrazující snídani, oběd nebo večeři, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, zůstávají beze změn, tj.:

– základní sazby se snižují za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,

– dvoutřetinové základní sazby (v případě trvání zahraniční pracovní cesty v kalendářním dni déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin) se snižují za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,

– třetinová výše základní sazby (v případě trvání zahraniční pracovní cesty v kalendářním dni déle než 1 hodina, nejvýše však 12 hodin) se snižují za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.


Země Měna Základní sazby zahraničního stravného      Alžírsko EUR 50
Etiopie EUR 50
Francie EUR 50
Gruzie EUR 40
Chorvatsko EUR 40
Lichtenštejnsko CHF 65
Maďarsko EUR 40
Pákistán EUR 40
Rumunsko EUR 40

U tří států mění vedle částky i měna: jde o Džibutsko (USD 65), Konžskou demokratickou republiku (USD 65) a Seychely (EUR 55).

Kapesné při zahraniční pracovní cestě

Stejně jako v minulých letech může být zaměstnanci vyplaceno i kapesné, a to až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle doby trvání zahraniční pracovní cesty. Kapesné se počítá před jeho případným snížením při poskytnutí bezplatného jídla.

Ostatní podmínky poskytování cestovních náhrad zůstávají beze změn.

Pokud si s výpočtem cestovních náhrad nejste jistí, neváhejte se na nás kdykoli obrátit, rádi Vám pomůžeme.