K 1. lednu 2023 došlo k nárůstu minimální mzdy z částky 16.200 Kč na 17.300 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením, které je ve svém aktuálním znění dostupné například ZDE.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

  • Maximální výše slevy na dani za umístění dítěte do školky, tzv. školkovné. Zatímco v daňových přiznáních fyzických osob budeme moci uplatnit za rok 2022 tuto slevu do výše 16.200 Kč, za rok 2023 to bude 17.300 Kč.

 

  • Nárok na roční daňový bonus na dítě. Ten vzniká od celkové výše ročních příjmů ze zaměstnání nebo z podnikání dosahujících alespoň šestinásobku minimální mzdy – tedy pro rok 2022 od částky 97.200 Kč a 103.800 Kč pro rok 2023.

 

  • Podmínky nároku na měsíční daňový bonus. Pro je vznik musí příjem od zaměstnavatele v daném měsíci dosáhnout alespoň poloviny minimální mzdy. V roce 2022 to byla částka 8.100 Kč, která se od 1.1.2023 zvyšuje na 8.650 Kč.

 

  • Limit pro zdanění pravidelně vyplácených důchodů, které jsou osvobozeny do výše 36-ti násobku minimální mzdy ročně, což bylo 583.200 Kč pro rok 2022. Pro rok 2023 budeme pracovat s částkou 622.800 Kč.

 

  • Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), které se odvozuje od minimální mzdy (13,5 % z minimální mzdy), bude činit 2.336 Kč.

 

  • Minimální mzda podmiňuje také výši nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty platí pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Bližší informace k minimální a zaručené mzdě najdete např. v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.