Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) vydal přelomový rozsudek ve věci C-247/21 Luxury Trust Automobil týkající se zjednodušení v oblasti DPH v rámci tzv. třístranného obchodu.

Případ, který SDEU řešil, se týkal třístranného obchodu s automobily uskutečněného ještě před Brexitem mezi britským dodavatelem, rakouskou prostřední osobou a českým konečným odběratelem. Na faktuře od prostředníka nebylo uvedeno, že český odběratel má povinnost odvést DPH z nakoupeného zboží. Na této faktuře bylo pouze uvedeno, že prostředník uskutečňuje osvobozenou intrakomunitární transakci v rámci třístranného obchodu. Dle rakouského práva nebyl daňový doklad dostatečný, a proto daňová správa odmítla prostředníkovi uplatnění zjednodušení třístranného obchodu a jemu vznikla mu povinnost registrace a odvodu DPH.

SDEU v rámci rozsudku C-247/21 Luxury Trust Automobil potvrdil, že aby bylo možno použít zjednodušení třístranného obchodu, musí prostřední osoba v rámci třístranného obchodu na své faktuře uvést větu „daň odvede zákazník“ (v příslušné jazykové mutaci dle rozhodnutí prostředníka). Dle SDEU je tato podmínka jednou z podmínek pro použití zjednodušení třístranného obchodu a není ji možno zpětně zhojit opravou daňového dokladu. SDEU tak potvrdil, že při nedostatečnosti vystavovaných dokladů se musí prostřední osoba registrovat k DPH a tuto DPH odvést.

Ačkoliv se jedná o rozhodnutí SDEU a zatím není podmínka obsahu daňového dokladu uvedena v českém zákoně o DPH, doporučujeme tomuto rozhodnutí věnovat pozornost a zrevidovat Vámi vystavované daňové doklady v rámci třístranného obchodu. Rádi s Vámi projdeme nejen podmínky uplatnitelnosti zjednodušení třístranného obchodu, ale také ošetříme rizika vyplývající z Vámi uplatňovaného obchodního modelu. Neváhejte nás prosím v této věci kontaktovat.