Od 1. 1. 2023  dochází ke zvýšení jak tuzemských tak i zahraničních cestovních náhrad.

Tuzemské stravné

Po novu přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý kalendářní den pracovní cesty stravné  nejméně ve výši:

 • 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře mají stravné určeno intervalem:

 • 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Horní hranice stravného zároveň představuje částku, do které se v případě zaměstnanců v podnikatelské sféře přiznané stravné nezdaňuje.

Stravenkový paušál

Od hodnoty cestovních náhrad se odvozuje i stravenkový paušál, resp. jeho nejvyšší hodnota, do které se poskytnutý denní stravenkový paušál u zaměstnance nezdaňuje.

Maximální daňově optimální příspěvek v podobě stravenkového paušálu je 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům ze státní a příspěvkové sféry při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Pro letošní rok je touto horní hranicí stravného částka 153 Kč, maximální stravenkový paušál tedy odpovídá částce 107,10 Kč.

Průměrná cena PHM

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty, kterou může zaměstnanec uplatnit při vyúčtování pracovní cesty, od 1. 1. 2023 činí:

 • 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Sazby základní náhrady

Zvyšují se i sazby základní náhrady za 1 km jízdy, které po novu činí:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,40 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,20 Kč.

Zahraniční stravné

Sazby zahraničního stravného pro rok 2023 jsou upraveny vyhláškou č. 401/2022 Sb. Zvyšuje se stravné u 25 států, například u Polska se sazba zvýšila na 45 € oproti 40 € v roce 2022.

Pokud si potřebujete udělat v uplatňování cestovních náhrad jasno, kontaktujte nás. Rádi s Vámi vše projednáme.