K datu 20. 8. 2022 došlo ke zvýšení sazeb tuzemského stravného. Ministerstvo práce a sociálních věcí tím reaguje na stále rostoucí index spotřebitelských cen. Vyhláška, která upravuje náhrady při pracovních cestách zaměstnancům, je tímto novelizovaná v letošním roce již po třetí. V návaznosti na zvýšení náhrad za spotřebu elektřiny u elektromobilů (viz ZDE) a následné zvýšení náhrad za spotřebu 95 oktanového benzínu a nafty (viz ZDE), jsme se dočkali i zvýšení sazeb stravného v následujících výších:

  • 120 Kč 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 181 Kč 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 284 Kč 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Vyšší stravné se aplikuje od 20. 8. 2022 bez ohledu na to, zda pracovní cesta započala již v předchozích dnech, tedy např. již 19. 8. 2022.

Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře mohou svým zaměstnancům poskytovat stravné i ve vyšších částkách, než stanovuje vyhláška. Stravné přiznané v úrovni nad horní hranicí je ale pro zaměstnance zdanitelným příjmem, který podléhá také sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Společně se stravným se zvyšuje i maximální výše tzv. stravenkového paušálu, do které jde u zaměstnanců osvobozený příjem, a to na částu 99,60 Kč.

Kromě zvýšení sazeb tuzemského stravného přiznává vyhláška také vyšší náhradu za spotřebu 98 oktanového benzínu, a to v částce 51,40 Kč/l.

Pokud byste měli zájem o bližší informace nebo si nevěděli rady s aplikací cestovních náhrad, neváhejte nás kontaktovat.