Dne 24.3.2020 bylo ve finančním zpravodaji zveřejněno další rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení, které se týká uplatnění superhrubé mzdy u zaměstnanců podléhajících odvodu zahraničního pojištění.

Všechny právnické i fyzické osoby, kterým podle standardních pravidel vzniká povinnost hradit pololetní či čtvrtletní zálohu na daň z příjmů splatnou 15.6.2020, jsou podle uvedeného rozhodnutí zproštěni povinnosti uvedenou zálohu hradit.

Nově platí, že pokud bude na základě individuální žádosti v souvislosti s koronavirem alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení (viz příspěvek z 24.3.2020), tak je automaticky prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání i úrok z prodlení za pozdní úhradu DPH.

Dochází k odkladu startu posledních vln EET, prodloužení ošetřovného na celou dobu uzavření škol i zvýšení věku dětí pro získání nároku na ošetřovné na 13 let.

Včera bylo ve finančním zpravodaji zveřejněno další rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení, které se týká uplatnění superhrubé mzdy u zaměstnanců podléhajících odvodu zahraničního pojištění.

Všechny právnické i fyzické osoby, kterým podle standardních pravidel vzniká povinnost hradit pololetní či čtvrtletní zálohu na daň z příjmů splatnou 15.6.2020, jsou podle uvedeného rozhodnutí zproštěni povinnosti uvedenou zálohu hradit.

Nově platí, že pokud bude na základě individuální žádosti v souvislosti s koronavirem alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení (viz Tax Alert), tak je automaticky prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání i úrok z prodlení za pozdní úhradu DPH.

O odkladu EET, prodloužení ošetřovného na celou dobu uzavření škol či zvýšení věku dětí pro ošetřovné na 13 let, které projednávala včera Sněmovna, jste asi slyšeli.

Užitečné odkazy:
Finanční zpravodaj č. 5/2020: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-5-2020-37962

Výsledky pondělního jednání vlády, které jsou postupně uváděny do praxe: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-omezeni-pohybu-na-verejnosti-az-do-1–dubna–schvalila-take-dalsi-kroky-na-podporu-zamestnavatelu-180577/