Vážení klienti a obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali o opatřeních přijatých nebo právě projednávaných vládou ČR v souvislosti s koronavirovou situací v České republice.

Přijatá daňová opatření:

• Pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmu 2019 i zaplacení daně za rok 2019 bude tolerováno pro všechny osoby (fyzické i právnické osoby), které jsou povinny podat své daňové přiznání do 1. dubna 2020, pokud proběhne podání přiznání i platba nejpozději do 1.7.2020.

• Plošné odpuštění sankce za pozdní podání přiznání (aniž by bylo nutné prokázat souvislost s koronavirovou situací) se vztahuje také na Vyúčtování srážkové daně za rok 2019, jehož termín pro podání je 1. dubna 2020.

• Odpuštění sankce za pozdní podání se však nevztahuje na Vyúčtování zálohové daně, kde lhůta pro podání byla 2. března 2020 (nebo 20. března 2020 v případě elektronického podání).

• Odpuštění pokuty 1.000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení k DPH v období od 1. března 2020 do 31. července 2020 (aniž by bylo nutné prokázat souvislosti s koronavirovou situací).

• Obecně platí, že daňoví poplatníci mohou požádat o posečkání s platbou daně nebo o splátkový kalendář daně z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou. Žádost nepodléhá správnímu poplatku, bude-li podána do 31. července 2020. Pokud správce daně umožní pozdější platbu daně nebo její splátkování, bude automaticky odpuštěna i pokuta za pozdní podání daňového přiznání k této dani.

Ministerstvo sociálních věcí představilo následující opatření týkající se náhrad nákladů zaměstnavatelům:

• Náhrada mzdy vyplácená zaměstnancům v karanténě (60% průměrného výdělku) by měla být plně kompenzována.

• Náhrada mzdy (100% průměrného výdělku) vyplácená zaměstnancům zaměstnavatele, kterému bylo nařízeno uzavřít provozovnu, by měla být kompenzována 80%.