Vážení klienti a obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali o dalším z opatření přijatých vládou ČR v souvislosti s koronavirovou situací v České republice:

• Bude tolerováno pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmu 2019 i zaplacení daně za rok 2019 pro všechny fyzické osoby, pokud podání přiznání i platba daně proběhne nejpozději do 18. 8. 2020.

• Pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmu 2019 i zaplacení daně za rok 2019 bude tolerováno pro všechny právnické osoby s výjimkou těch, které přísluší pod Specializovaný finanční úřad, pokud podání přiznání i platba daně proběhne ve stejné lhůtě, tj. nejpozději do 18. 8. 2020.

• Dochází k prominutí pokuty a úroku z prodlení v případech pozdního podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a pozdního zaplacení daně, kdy lhůta k podání daňového přiznání uplyne v období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020 za podmínky, že k podání přiznání a zaplacení daně dojde nejpozději dne 31. 12. 2020.

• Dochází k plošnému odpuštění sankce za pozdní podání Vyúčtování srážkové daně za rok 2019, pokud k podání tohoto Vyúčtování došlo nejpozději 31. 5. 2020.

• Státní správa dále upouští od výběru správních poplatků v případech žádostí o posečkání s platbou daně nebo o splátkový kalendář daně a v případech žádostí o prominutí úroků z prodlení, a to až do 31. 12. 2020. Správnímu poplatku nepodléhá do 31. 12. 2020 ani žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud výzva k podání kontrolního hlášení byla ze strany finančního úřadu učiněná v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.