Na začátku srpna jsme se mohli seznámit s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 9 Afs 42/2023-43), který řešil daňovou uznatelnost nákladů na poradenské služby od mateřské společnosti a také téma ustálené praxe a legitimního očekávání poplatníka.

Spor se týkal právnické osoby usazené v tuzemsku, která ve svém daňovém přiznání uplatňovala náklady na služby od mateřské společnosti usazené v Německu. Služby spočívaly mimo jiné v managementu, poradenských službách, reportingu a finančním vyúčtování. Tyto služby byly předmětem zkoumání správce daně hned ve dvou zdaňovacích obdobích – poprvé za rok 2009 a poté opakovaně za rok 2015. Zatímco při daňové kontrole za rok 2009 správce daně žádné pochybení neshledal a daňové náklady na tyto služby ponechal v daňových nákladech poplatníka, v roce 2015 dospěl k jinému závěru a náklady z daňových nákladů vyloučil.

Žalobkyně následně v kasační stížnosti namítla, že Krajský soud v prvé řadě nesprávně vyhodnotil její legitimní očekávání. Žalobkyně očekávala, že když správce daně hodnotil v roce 2015 naprosto stejné skutečnosti jako v roce 2009, bude také výsledek daňové kontroly stejný. Krajský soud však argumentoval tím, že zatímco při první kontrole měl správce daně k dispozici pouze faktury za poskytnuté služby, při druhé kontrole si vyžádal také další podklady a především důkazy o tom, že společnost konkrétní služby skutečně přijala a náklady jsou tak oprávněně daňově uznatelné. Není proto možné připustit, aby se ustálená správní praxe založila pouze na základě výsledků jedné daňové kontroly a tím vzniklo legitimní očekávání poplatníka, že pokud správce daně jednou uznal náklady na služby jen na základě faktur, tak se již navždy jedná o daňově uznatelný náklad.

Nejvyšší správní soud následně potvrdil rozhodnutí správce daně, který náklady na služby od mateřské společnosti neuznal a vyloučil je v plné výši z daňově uznatelných nákladů, neboť žalobkyně své důkazní břemeno neunesla.

V návaznosti na výše uvedený rozsudek bychom proto rádi připomněli, abyste důkazní prostředky u služeb v rámci skupiny nikdy nepodceňovali. Vždy je potřeba zachovat náležitou míru obezřetnosti a zajistit si podklady pro případné prokázání deklarovaných výdajů.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.

Zdroj: www.nssoud.cz, 9 Afs 42/2023 – 43