Novela zákona zavádějící daně z neočekávaných zisků, tzv. Windfall Tax, byla podepsaná 28. 11. 2022 Prezidentem a nic již nebrání jejímu vyhlášení. Tato daň se má aplikovat v letech 2023 až 2025, tedy po tři zdaňovací období.

Kdo bude dani podléhat

Nová daň se vztahuje na velké banky a na podniky s významnou činností v oblastech výroby a obchodu s elektřinou a plynem, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů.

V bankovním sektoru dopadne daň na banky, které mají za rok 2021 čistý úrokový výnos nad 6 miliard korun a zároveň v období uplatnění daně stejný ukazatel alespoň 50 milionů korun.

V oblasti energetiky se budou posuzovat celé holdingy, které musí mít z rozhodných činností čistý obrat v roce 2021 alespoň 2 miliardy korun a v aktuálním roce alespoň 50 milionů korun.

Těžařské společnosti a společnosti, které provozují výrobu koksárenských a rafinovaných ropných produktů, podléhají dani, pokud mají v aktuálním zdaňovacím období příjmy z těchto rozhodných činností vyšší než 50 milionů korun a příjmy z těchto činností za rok 2021 tvořily alespoň 25 % jejich ročního úhrnu čistého obratu.

Sazba daně

Sazba daně z neočekávaných zisků je ve výši 60 % a jedná se o přirážku k 19% sazbě daně z příjmů právnických osob na jejich nadměrný zisk. Ten se bude počítat srovnáním základu daně v aktuálním roce s aritmetickým průměrem základů daně za čtyři předcházející zdaňovací období (2018 až 2021) navýšeným o 20 %. Průměr za předchozí čtyři roky se nebude posouvat v čase.

Zálohy na daň

Firmy budou u této daně platit čtvrtletní zálohy a první takováto platba proběhne ve druhém pololetí roku 2023. Ke stanovení záloh bude sloužit výpočet fiktivní daně za rok 2022. Zálohy zaplacené v roce 2023 se pak odečtou proti skutečné dani, kterou společnost vykáže za rok 2023.

Správa daně

Správcem daně z neočekávaných zisků bude Specializovaný finanční úřad. Výnos z daně je pak výlučným příjmem státního rozpočtu, který má pokrýt mimořádné výdaje spojené s kompenzacemi vysokých cen energií pro občany a firmy.

Pokud přetrvají vysoké úrokové sazby a vysoké ceny energií, plánuje stát na odvodech vybrat v roce 2023 85 miliard korun. V roce 2024 se odhaduje vývoj příjmu státního rozpočtu směrem dolů ve výši 39 miliard korun a v roce 2025 25 miliard korun.

Novela zákona, kterou je implementována tzv. Windfall Tax do české legislativy, skýtá velkou řadu interpretačních nejasností. Budeme pro vás i nadále sledovat vývoj a přístup jak státní správy tak odboré veřejnosti a o příslušných interpretačních posunech vás budeme informovat zde na našem blogu.