Ozbrojený konflikt na Ukrajině přináší mnoho otázek týkajících se vstupu občanů Ukrajiny na území České republiky i nejasností souvisejících s jejich zaměstnáváním českými firmami. Česká vláda vydala několik informací usnadňující orientaci v této problematice. Jejich souhrn Vám přinášime v následujícím textu. Text průběžně doplňujeme a aktualizujeme. Datum poslední aktualizace: 4.3.2022.

Vstup občanů Ukrajiny do ČR

Ukrajinští občané mohou vstoupit na území ČR v rámci bezvízového styku a pobývat zde až po dobu 90 dnů v jakémkoli 180denním období. Ke vstupu do ČR je potřeba mít biometrický pas.

Osobám, které biometrický pas nemají, bude vstup umožněn na základě individuálního posouzení a na základě dokladů, které předloží (např. rodný list u dětí a jiné dostupné doklady). To platí obdobně i pro vstup přes Slovensko/Polsko.

COVID pas

V případě vstupu do ČR byla epidemiologická opatření pro občany Ukrajiny zcela zrušena. Občané Ukrajiny se pro svůj vstup do ČR nemusí prokazovat Covid pasem, ani PRC testem, ani antigenním testem.

Vízum

Následně je potřeba zažádat o speciální dlouhodobé vízum:

  • Žádosti o toto dlouhodobé vízum se podávají na pracovištích Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky), jejichž seznam najdete seznam ZDE.
  • Pozor, se žádostí je potřeba se dostavit osobně. Zaslání poštou nestačí.
  • S sebou přineste vyplněný tiskopis, který najdete ZDE.
  • Dále budete potřebovat cestovní pas a fotografii pasového formátu (45 x 35 mm).

Pro speciální dlouhodobé vízum mohou požádat také občané, kteří již v ČR jsou na bezvízový styk nebo na krátkodobé vízum, které jim bude a v nejbližších 14 dnech končit a nemohou je prodloužit.

Zdravotní pojištění

Komerční zdravotní pojištění je potřeba zakoupit ještě před vstupem do ČR (lze vyřídit i online) a doporučuje se sjednat je alespoň na první týdny pobytu.

Okamžikem udělení speciálního dlouhodobého víza se pak občané Ukrajiny stávají zdravotně pojištěni. Mají nárok na zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ně odvádí český stát. Základní informace k poskytování zdravotních služeb jsou k nalezení ZDE.

Postup, jak se přihlásit k veřejnému zdravotnímu pojištění, je srozumitelně popsán například ZDE (česká verze) nebo ZDE (ukrajinská verze).

Do doby, než bude speciální dlouhodobé vízum uděleno, je však potřeba zdravotní pojištění řešit komerční cestou.

Registrace na cizinecké policii

Po příchodu do ČR je také potřeba se do 3 dnů zaregistrovat na cizinecké policii (bližší info v čestině: ZDE, anglická verze: ZDE) vyplněním přihlašovacího tiskopisu, který je k dispozici ZDE. Tuto povinnost může splnit za cizince i ubytovatel.

Asistenční centra pomoci pro uprchlíky

Po České republice začaly postupně fungovat Krajská asistenční centra pomoci pro uprchlíky před válkou na Ukrajině.

Na jednom místě lze tak vyřídit všechny výše uvedené úkony:

  • žádost o speciální dlouhodobé vízum,
  • přihlášení na cizineckou policii,
  • vyřízení zdravotního pojištění.

Na místě jsou k dispozici tlumočníci, kteří pomáhají lidem projít všechna stanoviště. Projít celým kolečkem trv8 asi 15 minut. V Asistečním censtu se rovněž nachází Český červený kříž pro drobná ošetření nebo poskytnutí kontaktu na příslušnou nemocnici a nachází se v něm nabídky s bydlením.

V Praze působí Krajské asistenční centrum pomoci pro Prahu a Středočeský kraj v prostorách Kongresového centra Praha. Je v provozu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a nabízí několikanásobnou kapacitu především stanovišť Policie ČR, OAMP, zdravotní pojišťovny, Úřadu práce.

Adresa: 5. května 65, Praha 4, vchod č. 10

Doprava: metro linka C – stanice Vyšehrad

Občané Ukrajiny, kteří nemají v ČR žádné zázemí

Pokud nemáte v ČR žádné zázemí ani prostředky na ubytování, můžete kontaktovat infolinku +420 974 801 802 Ministerstva vnitra, kde Vám pomohou se zorientovat, nebo se dostavit do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty. Adresa: Vyšní Lhoty 234, 739 51.

Další bližší informace jako například co dělat, když do ČR přivezete domácího mazlíčka, lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ZDE. Informace jsou dostupné také v ukrajinštině.

Sociální dávky

Ukrajinští občané, kterým bylo uděleno speciální vízum, mají možnost žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně o:

O uvedené dávky lze požádat na pracovišti Úřadu práce ČR, podle místa skutečného pobytu.

Zaměstnávání ukrajinských občanů

Jakmile se ukrajinský občan stane držitelem speciálního dlouhodobého víza, má možnost zažádat o povolení k zaměstnání od Úřadu práce ČR. Žádost o vydání povolení k zaměstnání zpravidla vyřizuje zaměstnavatel, a to až poté, co uzavře s ukrajinským občanem pracovní smlouvu. Pracovní smlouva je jednou z příloh žádosti o vydání povolní k zaměstnání. O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně.

Ještě před tím je však třeba, aby zaměstnavatel oznámil volné pracovní místo Úřadu práce ČR a současně vyjádřil zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání.

V den nástupu do zaměstnání pak musí zaměstnavatel oznámit Úřadu práce ČR tuto skutečnost – formulář ZDE.

Povolávací rozkaz z pohledu zaměstnavatele

Pokud jste se jako zaměstnavatel setkal se situací, že váš zaměstnanec – občan Ukrajiny – obdržel povolávací rozkaz, je důležité vědět, že:

  • Jedná se o jinou důležitou osobní překážku v práci zaměstnance podle § 199 zákoníku práce. Jako zaměstnavatel jste povinen zaměstnanci poskytnout ve stanoveném rozsahu pracovní volno.
  • Po dobu trvání tohoto pracovního volna není zaměstnanci stanovena povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, a pojistné se platí pouze ze skutečně dosaženého příjmu.
  • Jestliže příjem ze zaměstnání není žádný, pojistné na veřejné zdravotní pojištění se neplatí (§ 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění).

 

Ozbrojený konflikt na Ukrajině nás všechny velice tíží. LERIKA se stejně jako řada jiných firem i jednotlivců rozhodla pomáhat jak finančně, tak i prostřednictvím bezplatné pomoci. Pokud máte ve svém okolí osoby, které potřebují poradit nebo jinak pomoci ve výše uvedených otázkách, mohou se nám ozvat na info@lerika.eu. Naše pomoc je pro občany Ukrajiny bezplatná. Komunikujeme v češtině a angličtině.

Děkujeme všem za pomoc, vzájemné pochopení a solidaritu.

 

Zdroje:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

https://www.mzcr.cz/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce-zdravotniho-pojisteni-a-jeho-placeni-u-zamestnancu-z-ukrajiny-kteri-obdrzeli-povolavaci-rozkaz/

https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/

https://www.mpsv.cz/documents/20142/846918/Informace+pro+zam%C4%9Bstnavatele+a+cizince+v+n%C3%A1vaznosti+na+konflikt+na+Ukrajin%C4%9B.pdf/5b98fc42-8621-1aa5-7588-3be824cc47e0

https://advokatnidenik.cz/2022/02/28/podrobne-informace-pro-ukrajinske-obcany-tykajici-se-vstupu-a-pobytu-v-cr/?fbclid=IwAR0NLjwlC_i_Xy-Y2xLzBLC6Ij6E0GFxYB5yuQx9_8KgVXS2inipTkzR4-g