Poslanecká sněmovna definitivně potvrdila novelu zákona o sociálním pojištění, která rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C. Ten spočívá v odpuštění plateb odvodů pojistného na sociální zabezpečení za měsíce červen, červenec a srpen. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. Návrh zákona promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé, tedy 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců, a to za měsíce červen, červenec a srpen.

Pro získání nároku na odpuštění pojistného je potřeba splnit tři základní podmínky:

  • Nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.
  • Počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém z těchto třech měsíců se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.
  • Zaměstnavatelé musí udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020.

Splnění uvedených podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť. Zaměstnavatelé jsou dále povinni zaplatit včas pojistné za zaměstnance. V příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy podporu v případě uzavření provozu.

Uvedená úleva však neznamená paušální odpuštění odvodů. Bude se vztahovat pouze na odvody z vyměřovacího základu do částky 52.253 Kč za zaměstnance, tj. 1,5 násobku průměrné mzdy. Činí-li např. vyměřovací základ zaměstnance 100.000 Kč, z částky 47.747 Kč (100.000 Kč – 52.253 Kč) se pojistné odvádět bude.

Dále se bude pojistné odvádět z vyměřovacího základu zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.