Vážení klienti a obchodní přátelé,

rádi bychom vás touto cestou informovali o schváleném daňovém balíčku podporujícím další protikrizové opatření. Novela zákona prošla 16. 6. 2020 Poslaneckou sněmovnou a čeká na podpis Prezidenta.

DAŇOVÝ BALÍČEK

• Nově bude možné uplatňovat daňovou ztrátu i zpětně, a to i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud tedy firma vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Uplatnit daňovou ztrátu zpětně půjde už za zdaňovací období končící k 30. červnu 2020, a to v maximální výši 30 mil. Kč.

• Novela zavádí i možnost zpětného uplatnění daňové ztráty očekávané v aktuálním zdaňovacím období ještě před jejím vznikem a pravomocným vyměřením (tedy již v průběhu aktuálního zdaňovacího období, za které vzniká). Pokud bude výsledná ztráta nižší, než očekávaná a uplatněná daňová ztráta, bude poplatník povinen podat dodatečné daňové přiznání, doplatit daň a uhradit úrok z prodlení.

• Balíček také snižuje daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech se sazba DPH snižuje na 10 % ze současných 15 %.

• Balíček dále dává možnost obcím snížit ve vybraných případech obecně závaznou vyhláškou daň z nemovitých věcí.

Silniční daň u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny se snižuje o 25 %. Změna se aplikuje zpětně už od počátku roku 2020, což se projeví i snížením letošních záloh.