Dnes došlo v Poslanecké sněmovně k přehlasování veta Senátu a ke schválení novely zákoníku práce, která ruší tzv. karenční dobu. Novelu musí ještě podepsat prezident, nicméně je velmi pravděpodobné, že ustanovení, které ruší dobu prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrada mzdy podle § 192 a násl. zákoníku práce, nabude účinnosti dle očekávání, tedy k 1.7.2019.

Současně s tím dochází ke snížení odvodů pojistného na nemocenské pojištění ze strany zaměstnavatele o 0,2 %. Celkově se tedy odvody zaměstnavatele za zaměstnance sníží ze současných 34 % na 33,8 %. Společně s tím nepatrně poklesne daňové zatížení zaměstnanců – superhrubá mzda, coby základ daně, bude odpovídat 133,8 % hrubé mzdy namísto současných 134 %.