O daňovém balíčku 2019 a změnách, které přinese, jsme psali podrobně v našich lednových Tax News. Řadu z nás potěšilo zvýšení výdajových paušálů živnostníků na úroveň roku 2017.

Bohužel nic není jednoduché a na definitivní podobu novely zákona o daních z příjmů si budeme muset počkat o chvilku déle, než jsme doufali. Existuje i teoretická možnost, že daňový balíček padne jako celek.

Senát totiž zmíněný daňový balíček doplnil o pozměňovací návrhy, čímž balíček doputoval zpět do Poslanecké sněmovny. Ta bude nyní hlasovat o pozměněném návrhu (ke schválení stačí prostá většina). V opačném případě hlasuje sněmovna o původním znění zákona, který musí být potvrzen nadpoloviční většinou všech poslanců. Existuje i třetí teoretická možnost, totiž že celý daňový baliček padne pod stůl. Teoretická proto, že daňový balíček mimo jiné implementuje evropskou směrnici známou pod zkratkou ATAD (Anti-tax avoidance directive) a s jeho padnutím by prodlení s plněním implementačních závazků vůči EU nabylo obřích rozměrů. Politická vůle ke schválení daňového balíčku ať již v jakékoli formě je, doufejme, značná.

A o co že se hraje?

Sazby DPH: Senát navrhuje přesunout vodné, stočné, stravovací služby, úklid a mytí oken, kadeřnické služby, opravy jízdních kol a točené pivo z 15-ti % do 10-ti % snížené sazby. Že jste o tom již někde slyšeli? Bezpochyby. Jedná se totiž o změny, které jsou součástí zákona novelizující zákon o EET. Ten se však v důsledku obstrukcí opozičních poslanců stále nedaří Poslanecké sněmovně projednat.

Termíny pro podání daňového přiznání: Pokud se podaří schválit daňový balíček ve znění senátních pozměňovacích návrhů, budeme moci podávat roční daňové přiznání nikoli ve tříměsíční, ale čtyřměsíční lhůtě. Tedy za předpokladu, že bude podáno elektronicky. A navíc ti poplatníci, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, nebudou povinni mít uloženou příslušnou plnou moc u správce daně do 1.4., jako je tomu doposavad. Bude postačovat, když příslušný daňový poradce bude k danému úkonu zmocněn kdykoli ve lhůtě do 1.7. Jistě sympatická změna.

A jaký je názor Ministerstva financí? Veskrze negativní, o čemž MF ČR nezapomnělo prostřednictvím svého tiskového mluvčího informovat ještě tentýž den.