Dne 24. 5 . 2022 byla Prezidentem podepsaná novela zákona o silniční dani, která výrazným způsobem zužuje okruh vozidel podléhajících silniční dani.

Po novu budou podléhat silniční dani pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. Novela zákona zároveň definuje podmínky, za kterých se bude uplatňovat osvobození od silniční daně i u těchto vozidel, případně bude sazba daně nula. Změny nabývají účinnosti 1. 7. 2022 a použijí se pro daňové povinnosti u daně silniční za celé zdaňovací období 2022.

Zjednodušeně lze říct, že silniční dani nebudou po novu podléhat žádné osobní automobily ani autobusy. Nákladní automobily do 12 tun a přípojná vozidla do 12 tun budou mít vždy nulovou sazbu daně. Nákladní automobily s vyšším počtem náprav budou mít nulovou sazbu daně ve vybraných případech i při hmotnosti nad 12 tun.

Poplatníkům, kterým vznikla v minulosti registrační povinnost k silniční dani, zaniká tato registrace ze zákona zpětně k datu 1. ledna 2022. Rozhodnutí o zrušení registrace se v takovém případě nebude vydávat.

V praxi to bude znamenat, že poplatníci, kterým uvedenou novelou zcela zaniká daňová povinnost, ať již proto, že nevlastní žádná z uvedených vozidel kategorie N2 a N3 nebo jejich přípojných vozidel, nebo tato vozidla sice vlastní, ale bude se u nich aplikovat nulová sazba daně (typicky u těch s maximální povolenou hmotností do 12 tun), nemají povinnost platit zálohy na daň silniční ani podávat daňové přiznání po skončení kalendářního roku. Novinkou je, že daňové přiznání se po 1. 1. 2025 bude podávat pouze elektronicky.

Pokud tito poplatníci zálohy na daň silniční v roce 2022 hradili, budou moci požádat o jejich vrácení.

Pokud se vás uvedené změny týkají a rádi byste se dověděli více, obraťte se na nás a požádejte o konzultaci.