Tuzemské pracovní cesty

Dnem 1. ledna 2021 nabývá účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění cestovní náhrady zaměstnanců poskytované při tuzemských pracovních cestách. Zvyšují se sazby stravného, mění se náhrada za používání silničních motorových vozidel a snižuje se průměrná cena pohonných hmot.

Vyhláška obsahuje rovněž referenční cenu pro elektrickou energii v případě nabíjení soukromých elektromobilů použitých pro služební účely v situaci, kdy není možné doložit skutečnou cenu za dobíjení.

Ostatní podmínky poskytování cestovních náhrad zůstaly beze změn.

Průměrná cena pohonných hmot

 • benzin 95 oktanů: 27,80 Kč
 • benzin 98 oktanů: 31,50 Kč
 • motorová nafta: 27,20 Kč
 • elektřina (elektromobily): 5,00 Kč za kWh

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy

 • jednostopá vozidla a tříkolky: 1,20 Kč
 • osobní silniční motorová vozidla: 4,40 Kč

Stravné za každý den pracovní cesty při délce trvání pracovní cesty

 • 5 – 12 hodin: 91 Kč – 108 Kč
 • 12 – 18 hodin: 138 Kč až 167 Kč
 • více než 18 hodin: 217 Kč až 259 Kč

Od výše stravného se odvíjí maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitého příspěvku na stravování), který je u zaměstnance od ledna 2021 osvobozen od daně. Ten činí maximláně 70 % horní hranice stravného pro pracovní cestu trvající 5 – 12 hodin, či-li 75,60 Kč.

Zahraniční pracovní cesty

Od 1. ledna 2021 dochází rovněž k některým změnám v sazbách zahraničního stravného při pracovní cestě mimo Českou republiku. Jejich výši určuje každoročně vyhláška Ministerstva financí. Zvýšení zahraničního stravného se bude týkat následujících 17 zemí a výše diet bude následující (viz tabulka). Pro zaměstnavatele z podnikatelské sféry platí, že uvedené sazby mohou svým zaměstnancům snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. V případě zvýšení sazeb stravného nad uvedenou výši se rozdíl chápe zdanitelný příjem zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Pravidla pro krácení stravného v případě poskytnutí jednoho nebo více jídel nahrazující snídani, oběd nebo večeři, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, zůstávají beze změn, tj.:

 • základní sazby se snižují za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
 • dvoutřetinové základní sazby (v případě trvání zahraniční pracovní cesty v kalendářním dni déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin) se snižují za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
 • třetinová výše základní sazby (v případě trvání zahraniční pracovní cesty v kalendářním dni déle než 1 hodina, nejvýše však 12 hodin) se snižují za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Stejně jako v minulých letech může být zaměstnanci vyplaceno i kapesné, a to až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle doby trvání zahraniční pracovní cesty. Kapesné se počítá před jeho případným snížením při poskytnutí bezplatného jídla.

Země Měna Základní sazby zahraničního stravnéhoAfghánistán EUR 45
Albánie EUR 40
Bulharsko EUR 40
Čad EUR 50
Filipíny EUR 40
Indonésie EUR 40
Kamerun EUR 50
Kuba EUR 55
Niger EUR 50
Nigérie EUR 50
Rovníková Guinea EUR 50
Senegal EUR 50
Slovinsko EUR 40
Svatý Tomáš a Princův ostrov EUR 40
Švédsko EUR 55
Tchaj-wan EUR 45
Turkmenistán EUR 45

 

Výše ostatních sazeb i podmínek pro poskytování zahraničních cestovních náhrad zůstává stejná jako v roce 2020.