Vláda jednala dne 16. 11. 2020 o zvýšení minimální mzdy pro rok 2021. Podle projednávaného návrhu nařízení vlády by měla minimální mzda činit s účinností od 1. 1. 2021 částku 15.200 Kč a minimální hodinová mzda 90,50 Kč. Odpovídajícím způsobem se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Oproti roku 2020 se jedná o nárůst pouze o 600 Kč, což je podstatně méně než meziroční nárůst mezi lety 2019 a 2020, kdy minimální mzda zaznamenala nárůst z 13.350 Kč na 14.600 Kč.

Od minimální mzdy se odvozuje řada dalších ukazatelů, zejména:

  • školkovné, neboli maximální výše slevy za umístění dítěte do školky. Zatímco v daňových přiznáních fyzických osob budeme moci uplatnit za rok 2020 tuto slevu do výše do výše 14.600 Kč, za rok 2021 to bude již 15.200 Kč.

  • nárok na roční daňový bonus na dítě. Tento nárok vzniká od úhrnné výše ročních příjmů podle § 6 nebo § 7 ZDP dosahujících alespoň šestinásobku minimální mzdy – tedy pro rok 2020 alespoň částky 87.600 Kč a pro rok 2021 částky 91.200 Kč.

  • podmínky nároku na měsíční daňový bonus. Příjem od zaměstnavatele v daném měsíci musí dosáhnout alespoň poloviny minimální mzdy. V roce 2020 to tedy byla částka 7.300 Kč, která se od 1. 1. 2021 zvyšuje na 7.600 Kč.

  • limit pro zdanění pravidelně vyplácených důchodů, které jsou osvobozeny do výše 36-ti násobku minimální mzdy ročně, což bylo 525.600 Kč pro rok 2020. Pro rok 2021 budeme pracovat s částkou 547.200 Kč.

  • minimální platba zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), která se 1.1.2021 se zvyšuje na 2.052 Kč.